HP LaserJet 3050 All in One Printer - Ta emot fax när du hör faxtoner

background image

Ta emot fax när du hör faxtoner

Om du har en telefonlinje som tar emot både fax- och telefonsamtal och det hörs en faxton när du svarar
kan du starta mottagningen av faxet på två sätt:

Om du befinner dig i närheten av allt-i-ett-enheten kan du trycka på

Starta fax

på kontrollpanelen.

När du svarar i en telefon som är ansluten till linjen (en anknytningstelefon) och hör faxtoner ska
allt-i-ett-enheten besvara faxsamtalet automatiskt. Om den inte gör det trycker du på 1-2-3 i
ordningsföljd på telefonens knappsats (endast i tonvalsläge), lyssnar i luren efter den
karaktäristiska faxöverföringssignalen och lägger sedan på luren.

OBS!

För att den andra metoden ska fungera måste inställningen för anknytningstelefon

vara Ja. Information om hur du kontrollerar och ändrar inställningen finns i

Göra en anknytning

tillgänglig för faxmottagning

.