HP LaserJet 3050 All in One Printer - Ansluta ytterligare enheter

background image

Ansluta ytterligare enheter

Beroende på hur telefonlinjerna är installerade kan du ansluta ytterligare enheter till telefonlinjen
tillsammans med HP LaserJet allt-i-ett.

En allmän regel är att du inte ska ansluta fler än tre enheter till samma telefonlinje. Om du ansluter för
många enheter till en telefonlinje, kan kanske inte ett inkommande samtal identifieras på alla enheter.
Om detta inträffar ska du koppla ur en eller flera enheter.

OBS!

Hp LaserJet allt-i-ett kan inte ersätta ett datormodem. Det kan inte fungera som ett

datormodem som skickar och tar emot e-post, ansluter till Internet eller kommunicerar med andra
datorer.