HP LaserJet 3050 All in One Printer - Ändra ringsignalsvolymen

background image

Ändra ringsignalsvolymen

När allt-i-ett-enheten tar emot ett samtal hörs en ringsignal. Ringsignalens längd är baserad på den
lokala teleoperatörens ringsignalslängder. Standardinställningen för signalvolym är Låg.

1.

Tryck på

Meny

.

2.

Använd

<

eller

>

för att välja Systeminställningar och tryck sedan på .

3.

Använd

<

eller

>

för att välja Volyminställningar och tryck sedan på .

4.

Använd

<

eller

>

för att välja Ringsignalsvolym och tryck sedan på .

5.

Använd

<

eller

>

om du vill välja Av, Låg, Medium eller Hög.

6.

Tryck på när du vill spara ditt val.

92

Kapitel 6 Faxa

SVWW