HP LaserJet 3050 All in One Printer - Så här infogar du en paus

background image

Så här infogar du en paus

Du kan infoga pauser i ett faxnummer som du ringer eller har kopplat till en snabbvalsknapp, ett
kortnummer eller gruppkortnummer. Pauser behövs ofta vid utlandssamtal och anslutning till extern linje
i en växel.

Tryck på

#

(Paus)

flera gånger tills ett kommatecken (,) visas i teckenfönstret på kontrollpanelen.

Kommat visar var i numret pausen läggs in.

Tryck på

*

(

Symboler

) flera gånger tills W visas på kontrollpanelen om kopplingston ska inväntas

innan återstoden av telefonnumret anges.

Om du vill att meddelande om linjeläge av/på ska visas trycker du flera gånger på

*

tills R visas i

teckenfönstret på kontrollpanelen.

SVWW

Avancerade faxfunktioner och -åtgärder

79