HP LaserJet 3050 All in One Printer - Hantera gruppkortnummer

background image

Hantera gruppkortnummer

Om du regelbundet skickar information till en grupp människor kan du ställa in ett gruppkortnummer för
att förenkla detta. Gruppkortnummer består av kortnummer. 1 till 10 används för gruppkortnumren
(HP LaserJet 3050 allt-i-ett), 1 till 12 (HP LaserJet 3055 allt-i-ett) eller 1 till 16 (HP LaserJet 3390/3392
allt-i-ett) är också kopplade till motsvarande snabbvalsknappar på kontrollpanelen.

Du kan lägga till valfria kortnummer till en grupp. Varje gruppmedlem måste ha ett kortnummer eller en
snabbvalsknapp innan du lägger till dem i gruppkortnumret.

OBS!

Det är enklare att ställa in kortnummer, snabbvalsknappar och gruppkortnummer från

programmet. Mer information om hur du programmerar kortnummer, snabbvalsknappar och
gruppkortnummer med HP ToolboxFX finns i direkthjälpen för HP ToolboxFX.