HP LaserJet 3050 All in One Printer - Infoga ett uppringningsprefix

background image

Infoga ett uppringningsprefix

Ett uppringningsprefix är ett nummer eller en grupp med nummer som automatiskt läggs till före varje
faxnummer som du slår från kontrollpanelen eller programvaran. Det högsta tillåtna antalet tecken i ett
uppringningsprefix är 50.

Standardinställningen är Av. Om du exempelvis måste slå siffran 9 för att få en extern linje är det
praktiskt att aktivera funktionen och ställa in ett prefix. Om du vill slå ett faxnummer utan
uppringningsprefix när inställningen är aktiv gör du detta genom att slå numret manuellt. Mer information
finns i

Ringa upp manuellt

.

Ställa in ett uppringningsprefix

1.

Tryck på

Meny

på allt-i-ett-enhetens kontrollpanel.

2.

Använd

<

eller

>

för att välja Faxinställningar och tryck sedan på .

3.

Tryck på

>

för att välja Inställn. faxsänd.. Tryck sedan på .

4.

Använd

<

eller

>

för att välja Prefix och tryck sedan på .

5.

Använd

<

eller

>

för att välja eller Av och tryck sedan på .

6.

Om du valde anger du prefixet med hjälp av sifferknapparna och trycker på . Du kan använda
dig av siffror, pauser och uppringningssymboler.

84

Kapitel 6 Faxa

SVWW