HP LaserJet 3050 All in One Printer - Ange faxinställningar

background image

Ange faxinställningar

Du måste utföra följande åtgärder innan du kan börja använda allt-i-ett-enhetens faxfunktioner:

Ange tid och datum

Ställa in faxhuvudet

OBS!

Om du tänker installera allt-i-ett-enhetens programvara på datorn kan du hoppa över

resten av anvisningarna i det här kapitlet. Med programvarans installationsprogram ställs faxen
in automatiskt om du inte använder Microsoft Windows® 95 eller Windows NT®. Anvisningar
finns i den elektroniska användarhandboken.

När du har slutfört programvaruinstallationen kan du börja skicka fax från datorn. Om du inte
slutförde installationsprocessen för fax när du installerade programvaran kan du slutföra den när
som helst genom att använda installationsguiden för fax i allt-i-ett-enhetens programgrupp (klicka
Start, Program, HP, namnet på allt-i-ett-enheten och Faxinställningsguiden).

I USA och många andra regioner/länder är det ett juridiskt krav att ange tid, datum och annan
information i faxrubriken.

66

Kapitel 6 Faxa

SVWW