HP LaserJet 3050 All in One Printer - Faxsamtalsrapport

background image

Faxsamtalsrapport

En faxsamtalsrapport är en kort rapport om det senast skickade eller mottagna faxets status.

Skriva ut en faxrapport

1.

Tryck på

Meny

på allt-i-ett-enhetens kontrollpanel.

2.

Använd

<

eller

>

för att välja Rapporter och tryck sedan på .

3.

Välj Faxrapport med hjälp av

<

eller

>

och tryck sedan på .

4.

Tryck på för att välja Skriv ut rapport nu. Menyn stängs och rapporten skrivs ut.