HP LaserJet 3050 All in One Printer - Konfigurationssida

background image

Konfigurationssida

På konfigurationssidan visas de aktuella inställningarna och egenskaperna för allt-i-ett-enheten. Du kan
skriva ut en konfigurationssida från allt-i-ett-enheten eller HP ToolboxFX. Följ de här anvisningarna om
du vill skriva ut en konfigurationssida från allt-i-ett-enheten:

1.

Tryck på

Meny

på allt-i-ett-enhetens kontrollpanel.

2.

Använd

<

eller

>

för att välja Rapporter och tryck sedan på .

3.

Välj Konfig. rapport med hjälp av

<

eller

>

och tryck sedan på .

Du hittar mer information om konfigurationssidan finns i

Konfigurationssida

.