HP LaserJet 3050 All in One Printer - Prestandaproblem

background image

Prestandaproblem

Problem

Orsak

Åtgärd

Ingen kopia kom ut

Inmatningsfacket är tomt.

Fyll på utskriftsmaterial i allt-i-ett-
enheten. Mer information finns i

Lägga i

material i inmatningsfacken

.

Originalet kan ha placerats på fel sätt.

Placera originalet i den automatiska
dokumentmataren med den smala sidan
främst och sidan som ska skannas vänd
uppåt.

Lägg i originaldokumentet med
framsidan nedåt i flatbäddsskannern
med dokumentets övre vänstra hörn mot
glasets nedre högra hörn.

Kopiorna är tomma

Förseglingstejpen kanske inte har tagits
bort från tonerkassetten.

Ta ur tonerkassetterna, dra bort tejpen
och sätt tillbaka kassetten.

Originalet kan ha placerats på fel sätt.

I den automatiska dokumentmataren
lägger du originalet med kortsidan framåt
och sidan som ska skannas uppåt.

I skannern lägger du originaldokumentet
med framsidan nedåt och det övre
vänstra hörnet mot glasets nedre högra
hörn.

Utskriftsmaterialet uppfyller inte
HP:s specifikationer.

Använd material som uppfyller
HP:s specifikationer. Mer information
finns i

Materialspecifikationer

.

Tonerkassetten håller kanske på att ta
slut.

Byt ut tonerkassetten. Mer information
finns i

Byta tonerkassett

.

Fel original kopierades

Det finns material i den automatiska
dokumentmataren.

Kontrollera att den automatiska
dokumentmataren är tom.

Kopiorna förminskas

Allt-i-ett-enhetens programinställningar
kan vara inställda på att förminska den
skannade bilden.

Information om hur du ändrar
inställningarna finns i hjälpen till
HP ToolboxFX.

SVWW

Kopieringsproblem

347