HP LaserJet 3050 All in One Printer - Prestandaproblem

background image

Prestandaproblem

Använd tipsen i det här avsnittet om tomma sidor matas ut ur allt-i-ett-enheten eller om enheten inte
skriver ut några sidor alls.

Problem

Orsak

Åtgärd

Sidor skrivs ut men är tomma.

Förseglingstejpen sitter eventuellt kvar
på tonerkassetten.

Kontrollera att förseglingstejpen har
tagits bort helt från tonerkassetten.

SVWW

Utskriftsproblem

335

background image

Problem

Orsak

Åtgärd

Dokumentet innehåller eventuellt tomma
sidor.

Kontrollera vad som finns på alla sidor i
det dokument som du skriver ut.

Allt-i-ett-enheten fungerar inte som den
ska.

Kontrollera allt-i-ett-enheten genom att
skriva ut en konfigurationssida. Mer
information finns i

Konfigurationssida

.

Utskrift med visst utskriftsmaterial kan
göra processen långsam.

Skriv ut på ett annat material.

Sidorna skrivs inte ut

Allt-i-ett-enheten plockar inte
utskriftsmaterialet korrekt.

Mer information finns i

Materialhanteringsproblem

.

Utskriftsmaterialet fastnar i allt-i-ett-
enheten.

Ta bort material som har fastnat. Mer
information finns i

Åtgärda papper som

fastnat

.

USB-kabeln kan vara defekt eller
felaktigt ansluten.

Dra ur USB-kabeln i bägge ändar
och sätt tillbaka den igen.

Försök skriva ut något som har
skrivits ut tidigare.

Prova med en annan kabel.

Andra enheter har anslutits till datorn.

Allt-i-ett-enheten kan eventuellt inte dela
en USB-port med en annan enhet. Om
du har anslutit en extern hårddisk eller en
omkopplingsdosa för nätverk till samma
port som allt-i-ett-enheten, störs
eventuellt den här enheten av den andra
enheten. För att kunna ansluta och
använda allt-i-ett-enheten måste du
koppla från den andra enheten eller
använda två USB-portar på datorn.

336

Kapitel 13 Felsökning

SVWW