HP LaserJet 3050 All in One Printer - Ändra inställningar för utskriftskvalitet tillfälligt

background image

Ändra inställningar för utskriftskvalitet tillfälligt

Om du bara vill ändra inställningarna för utskriftskvaliteten för det aktuella programmet öppnar du
Skrivarinställningar i programmet som du skriver ut från.