HP LaserJet 3050 All in One Printer - Byta ut och återvinna förbrukningsmaterial

background image

Byta ut och återvinna förbrukningsmaterial

Om du vill installera en ny HP-tonerkassett följer du instruktionerna som medföljer den nya produkten
eller läser mer i starthandboken.

Om du vill återvinna förbrukningsmaterial placerar du den använda produkten i förpackningen med
vilken det nya förbrukningsmaterialet levererats. Använd den bifogade returetiketten för att skicka
tillbaka det förbrukade materialet till HP för återanvändning. Om du vill veta mer läser du i
återvinningsguiden som följer med alla nya förbrukningsartiklar från HP. Mer information om HP:s
program för återvinning av utskriftsmaterial finns i

Förbrukningsmaterial för HP LaserJet

.