HP LaserJet 3050 All in One Printer - Förvara förbrukningsmaterial

background image

Förvara förbrukningsmaterial

Följ de här riktlinjerna för förvaring av tonerkassetter:

Ta inte ur tonerkassetten ur förpackningen förrän du ska använda den.

VIKTIGT

För att undvika skador på tonerkassetten bör den inte utsättas för ljus i mer än

några minuter.

Mer information om temperaturintervaller för användning och förvaring finns i

Miljöspecifikationer

.

Förvara produkten i horisontellt läge.

Förvara produkten mörkt och torrt, och inte i närheten av värme- och magnetkällor.