HP LaserJet 3050 All in One Printer - Ställa in statusvarningar

background image

Ställa in statusvarningar

Använd HP ToolboxFX om du vill ställa in enheten så att den visar varningar i datorn när vissa händelser
inträffar. Händelser som utlöser varningar är bl.a. papperstrassel, låga tonernivåer i HP-tonerkassetter,
användning av tonerkassetter från andra tillverkare än HP, tomma inmatningsfack och särskilda
felmeddelanden.

Välj varningsformat, fältikonsformat eller båda två för varningarna. Varningarna visas bara om allt-i-ett-
enheten skriver ut från den dator som varningarna ställts in på.

OBS!

Du måste klicka på Tillämpa innan ändringarna verkställs.