HP LaserJet 3050 All in One Printer - Statussida för förbrukningsmaterial (HP LaserJet 3390/3392 allt-i-ett)

background image

Statussida för förbrukningsmaterial (HP LaserJet 3390/3392 allt-i-ett)

På sidan Status förbr.mat. visas hur mycket återstående användningstid som finns i HP-tonerkassetten.
Sidan innehåller även uppgifter om det beräknade antalet återstående sidor, antal utskrivna sidor och
annan information om förbrukningsmaterial. Du kan skriva ut en sida för Status förbr.mat. från allt-i-ett-
enheten eller HP ToolboxFX. Följ de här anvisningarna om du vill skriva ut från allt-i-ett-enheten:

1.

Tryck på

Meny

på kontrollpanelsmenyn.

2.

Välj Rapporter med hjälp av

<

eller

>

och tryck sedan på .

3.

Välj Användningsinformation med hjälp av

<

eller

>

och tryck sedan på .

OBS!

Information om förbrukningsmaterial är också tillgänglig i HP ToolboxFX.

1.

Område med tonerkassett. Det här området innehåller ett avsnitt om varje tonerkassett och
tillhandahåller information om tonerkassetter från HP. Informationen innehåller artikelnummer för
varje tonerkassett, information om en tonerkassett håller på att ta slut, återstående användningstid
för varje tonerkassett uttryckt i procenttal, i bild och i beräknat antal återstående sidor. Den här
informationen ges eventuellt inte för förbukningsmaterial som inte kommer från HP. Om
förbrukningsmaterial som inte kommer från HP har installerats visas i vissa fall i stället ett
varningsmeddelande.

2.

Beställningsinformation. Det här avsnittet innehåller grundläggande information om hur du
beställer förbrukningsmaterial från HP. Mer information finns i

Kontrollera status för

förbrukningsmaterial och beställa förbrukningsmaterial (endast HP LaserJet 3390/3392 allt-i-ett)

.

3.

Information om återvinning. I det här avsnittet finns en länk till webbplatsen som du kan besöka
för att få mer information om återvinning. Mer information finns i

Byta ut och återvinna

förbrukningsmaterial

.

266

Kapitel 12 Hantering och underhåll av allt-i-ett-enheten

SVWW