HP LaserJet 3050 All in One Printer - Så här rengör du skannerglaset (HP LaserJet 3052/3055/3390/3392 allt-i-ett)

background image

Så här rengör du skannerglaset (HP LaserJet 3052/3055/3390/3392

allt-i-ett)

Om det finns fingeravtryck, fläckar, hårstrån, o.s.v. på glaset kan det försämra prestanda och påverka
precisionen i specialfunktioner som Anpassa till sida och Kopiera.

OBS!

Om svarta punkter eller fläckar endast visas på kopior som gjorts med den automatiska

dokumentmataren rengör du skannerremsan (steg 3). Det är inte nödvändigt att göra rent
skannerglaset.

1.

Stäng av allt-i-ett-enheten, dra ut nätsladden från eluttaget och lyft upp locket.

2.

Rengör glaset med en mjuk trasa eller svamp som har fuktats med ett milt rengöringsmedel för
glas.

VIKTIGT

Använd inte skurmedel, aceton, bensen, ammoniak, etylalkohol eller

karbontetraklorid på någon del av allt-i-ett-enheten eftersom den då kan skadas. Häll inte
vätskor direkt på glaset. De kan läcka in under det och skada enheten.

3.

Rengör skannerremsan med en mjuk trasa eller svamp som har fuktats med ett milt
rengöringsmedel för glas.

4.

Torka glaset med en duk eller svamp så att det inte blir några fläckar.

284

Kapitel 12 Hantering och underhåll av allt-i-ett-enheten

SVWW