HP LaserJet 3050 All in One Printer - Åtgärda papperstrassel i den automatiska dubbelsidiga utskriftsbanan (duplex)

background image

Åtgärda papperstrassel i den automatiska dubbelsidiga utskriftsbanan (duplex)

Gör så här för att åtgärda trassel i den tvåsidiga pappersbanan för automatisk utskrift:

VIKTIGT

Använd inte vassa föremål, t.ex. pincett eller vass tång, för att åtgärda papperstrassel.

Skada som uppstår p.g.a. användning av vassa föremål täcks inte av garantin.

1.

Öppna den bakre utmatningsluckan.

2.

För de gröna utlösningsspakarna nedåt.

3.

Ta bort fack 2.

4.

Tryck ned den gröna spaken på luckan för den automatiska dubbelsidiga banan på allt-i-ett-
enhetens framsida.

SVWW

Övrigt: Hur gör jag?

257

background image

5.

Fatta tag i sidan av pappersarket som är mest synligt (kan också vara i mitten) med båda händerna
och dra sedan försiktigt ut det ur allt-i-ett-enheten.

6.

Stäng den främre luckan för automatisk tvåsidig utskrift.

7.

Sätt tillbaka huvudinmatningsfacket (fack 2).

8.

Öppna luckan för den automatiska dubbelsidiga banan på allt-i-ett-enhetens baksida.

258

Kapitel 11 Hur gör jag?

SVWW

background image

9.

Fatta tag i sidan av pappersarket som är mest synligt (kan också vara i mitten) med båda händerna
och dra sedan försiktigt ut det ur allt-i-ett-enheten.

10.

Stäng luckan för automatisk tvåsidig utskrift.

SVWW

Övrigt: Hur gör jag?

259