HP LaserJet 3050 All in One Printer - Ange text från kontrollpanelen

background image

Ange text från kontrollpanelen

Så här anger du information från allt-i-ett-enhetens kontrollpanel med sifferknapparna och knapparna

<

och

>

:

Siffror: Tryck på sifferknapparna för att skriva in motsvarande siffror.

Bokstäver: Ange bokstäver genom att trycka upprepade gånger på sifferknappen för önskad
bokstav tills den visas. (Om den första bokstaven du behöver t.ex. är ett ”C”, trycker du på

2

flera

gånger tills C visas i kontrollpanelens teckenfönster.)

Skiljetecken: För att skriva in skiljetecken trycker du på

*

tills det tecken du vill ha visas i

kontrollpanelens teckenfönster.

Blanksteg: Om du vill skriva in ett blanksteg trycker du två gånger på

>

. Då flyttas markören till

en insättningspunkt efter blanksteget.

Fel: Om du skriver in ett tecken felaktigt använder du knappen

<

för att ta bort det felaktiga tecknet.

Skriv sedan in rätt tecken.

OBS!

Mer information om kontrollpanelens tecken finns i

Ringa upp manuellt

.

218

Kapitel 11 Hur gör jag?

SVWW