HP LaserJet 3050 All in One Printer - Ändra antalet kopior

background image

Ändra antalet kopior

Du kan ändra det antal kopior som ska vara standard till ett tal mellan 1 och 99.

Så här ändrar du antalet kopior för den aktuella uppgiften (HP LaserJet 3050 allt-i-ett)

1.

Ange antalet kopior (ett tal mellan 1 och 99) för den aktuella uppgiften på allt-i-ett-enhetens
kontrollpanel.

2.

Tryck på

Starta kopiering

om du vill börja kopiera.

OBS!

Den ändrade inställningen finns kvar i två minuter efter det att kopieringen är klar.

Under tiden visas meddelandet Inställn.=Egen i kontrollpanelens teckenfönster.

Så här ändrar du antalet kopior för den aktuella uppgiften (HP LaserJet 3052/3055/3390/3392 allt-

i-ett)

1.

Tryck på

Antal kopior

på allt-i-ett-enhetens kontrollpanel.

2.

Ange antalet kopior (ett tal mellan 1 och 99) för den aktuella kopieringen.

3.

Tryck på

Starta kopiering

om du vill börja kopiera.

OBS!

Den ändrade inställningen finns kvar i två minuter efter det att kopieringen är klar.

Under tiden visas meddelandet Inställn.=Egen i kontrollpanelens teckenfönster.

Så här ändrar du standardantalet för kopior

1.

Tryck på

Meny

på allt-i-ett-enhetens kontrollpanel.

2.

Välj Kopieringsinst. med hjälp av

<

eller

>

och tryck sedan på .

3.

Välj Std.antal kopior med hjälp av

<

eller

>

och tryck sedan på .

4.

Ange det antal kopior som ska vara standard (ett tal mellan 1 och 99).

5.

Tryck på när du vill spara ditt val.

OBS!

Det förinställda antalet kopior är 1.

SVWW

Kopiera: Hur gör jag?

229