HP LaserJet 3050 All in One Printer - Justera kopians storlek

background image

Justera kopians storlek

Förminska eller förstora kopiorna för den aktuella kopieringen

1.

Tryck på

Förminska/Förstora

på allt-i-ett-enhetens kontrollpanel.

2.

Ange hur mycket du vill förminska eller förstora kopiorna vid den aktuella kopieringen (se
inställningarna under

Förminska eller förstora kopior

).

OBS!

Om du väljer Anpassa: 25–400% anger du sedan en procentsats med

nummerknapparna.

Om du väljer 2 sidor/ark eller 4 sidor/ark måste du välja orientering (stående eller
liggande).

3.

Tryck på

Starta kopiering

om du vill spara inställningen och starta kopieringen eller tryck på om

du vill spara inställningen utan att starta kopieringen.

OBS!

Den ändrade inställningen finns kvar i två minuter efter det att kopieringen är klar. Under

tiden visas meddelandet Inställn.=Egen i kontrollpanelens teckenfönster.

Du måste ändra standardpappersstorleken för inmatningsfacket så att den överensstämmer med
utskriftsstorleken. Då undviker du att vissa delar eventuellt inte kommer med på kopian.

Så här ändrar du standardstorlek för kopior

OBS!

Standardstorleken för kopior är den storlek som kopiorna förminskas eller förstoras till

som standard. Om du behåller fabriksinställningen Original=100% får alla kopior samma storlek
som originaldokumentet.

1.

Tryck på

Meny

.

2.

Välj Kopieringsinst. med hjälp av

<

eller

>

och tryck sedan på .

3.

Välj Std. förminsk/förstor med hjälp av

<

eller

>

och tryck sedan på .

4.

Använd

<

eller

>

för att välja alternativ för hur du vanligtvis vill förminska och förstora kopior (se

inställningarna för förminskning/förstoring som finns i

Förminska eller förstora kopior

).

OBS!

Om du väljer Anpassa: 25–400% skriver du en procentsats av originalstorleken för

kopiorna.

Om du väljer 2 sidor/ark eller 4 sidor/ark måste du välja orientering (stående eller
liggande).

5.

Tryck på när du vill spara ditt val.

SVWW

Kopiera: Hur gör jag?

223