HP LaserJet 3050 All in One Printer - Kopiera dubbelsidiga dokument (HP LaserJet 3052/3055 allt-i-ett-enhet)

background image

Kopiera dubbelsidiga dokument (HP LaserJet 3052/3055 allt-i-ett-

enhet)

Så här kopierar du en flersidig bunt med dubbelsidiga dokument (3052/3055 allt-i-ett-enhet)

Kopiorna skrivs ut på en sida och måste sorteras för hand.

1.

Lägg i de dokument som ska kopieras i den automatiska dokumentmatarens fack. Den första sidan
ska vara vänd uppåt och sidans överkant vänd in mot dokumentmataren.

2.

Tryck på

Starta kopiering

. Sidorna med udda nummer kopieras och skrivs ut.

3.

Ta bort bunten från den automatiska dokumentmataren och lägg tillbaka den med den sista sidan
uppåt och med sidornas överkant mot dokumentmataren.

4.

Tryck på

Starta kopiering

. Sidorna med jämna nummer kopieras och skrivs ut.

5.

Sortera de utskrivna kopiorna med udda och jämna nummer.

220

Kapitel 11 Hur gör jag?

SVWW