HP LaserJet 3050 All in One Printer - Använda HP LaserJet Skanna

background image

Använda HP LaserJet Skanna

1.

Välj Skanna om du vill öppna HP LaserJet Skanna i programgruppen för Hewlett-Packard.

OBS!

När du trycker på Starta skanning på allt-i-ett-enhetens kontrollpanel öppnas

även HP LaserJet Skanna.

2.

Välj vilken åtgärd du vill ha utförd.

Välj en destination om du vill börja skanna direkt.

Välj Scan after prompting me for settings (Skanna efter uppmaning om inställningar)
om du vill ange ytterligare inställningar innan du börjar skanna.

Välj Set up the device (Konfigurera enheten) om du vill programmera Skanna till-knappen.

3.

Klicka på OK.

OBS!

OK indikerar åtgärden som du vill ha utförd.