HP LaserJet 3050 All in One Printer - Skanna från allt-i-ett-enhetens kontrollpanel

background image

Skanna från allt-i-ett-enhetens kontrollpanel

1.

Placera dokumenten som ska skannas i den automatiska dokumentmataren (ADF) och ställ in
pappersledarna.

ELLER

Lägg originaldokumentet med framsidan nedåt i flatbäddsskannern och med dokumentets övre
vänstra hörn mot glasets nedre högra hörn. Stäng locket försiktigt.

2.

Tryck på

Starta skanning

eller

Skanna till

på kontrollpanelen.

230

Kapitel 11 Hur gör jag?

SVWW