HP LaserJet 3050 All in One Printer - Kopiera dubbelsidiga dokument (HP LaserJet 3050 allt-i-ett)

background image

Kopiera dubbelsidiga dokument (HP LaserJet 3050 allt-i-

ett)

Kopiera en bunt med dubbelsidiga dokument (HP LaserJet 3050 allt-i-ett)

Dokument som kopieras på det här sättet skrivs ut på en sida och måste sorteras för hand.

1.

Lägg i de dokument som ska kopieras i inmatningsfacket för den automatiska dokumentmataren
(ADM) med första sidan vänd nedåt och med sidans överkant först in i ADM:en.

2.

Tryck på

Starta kopiering

. Sidorna med udda nummer kopieras och skrivs ut.

3.

Ta bort bunten från den automatiska dokumentmataren och lägg tillbaka den med den sista sidan
nedåt och med sidornas överkant mot dokumentmataren.

4.

Tryck på

Starta kopiering

. Sidorna med jämna nummer kopieras och skrivs ut.

5.

Sortera de utskrivna kopiorna med udda och jämna nummer.

126

Kapitel 7 Kopiera

SVWW

background image

Kopiera dubbelsidiga dokument (HP LaserJet 3052/3055

allt-i-ett)

Kopiera en bunt dubbelsidiga dokument (3052/3055 allt-i-ett)

Dokument som kopieras på det här sättet skrivs ut på en sida och måste sorteras för hand.

1.

Lägg i de dokument som ska kopieras i inmatningsfacket för den automatiska dokumentmataren
(ADM) med första sidan vänd uppåt och med sidans överkant först in i ADM:en.

2.

Tryck på

Starta kopiering

. Sidorna med udda nummer kopieras och skrivs ut.

3.

Ta bort bunten från den automatiska dokumentmataren och lägg tillbaka den med den sista sidan
uppåt och med sidornas överkant mot dokumentmataren.

4.

Tryck på

Starta kopiering

. Sidorna med jämna nummer kopieras och skrivs ut.

5.

Sortera de utskrivna kopiorna med udda och jämna nummer.

SVWW