HP LaserJet 3050 All in One Printer - Kopiera på material av olika typer och storlekar

background image

Kopiera på material av olika typer och storlekar

Allt-i-ett-enheten är inställd för att kopiera på papper i Letter- eller A4-storlek beroende på det land/den
region där den inköptes. Du kan ändra storleken på och typen av material som du kopierar till för aktuell
kopiering eller för alla kopieringar.

Inställningar för materialstorlek

Letter

Legal

A4

Inställningar för materialtyp

Vanligt

Förtryckt

Brevpapper

OH-film

Förhålat

Etiketter

Finpapper

Återvinningspapper

Färg

Ljus

Tjockt

Kartong

Kuvert

Veläng

Grovt papper

Ändra materialstorlek och -typ för aktuell kopiering (HP LaserJet 3052/3055/3390/3392 allt-i-ett)

OBS!

Ändra standardinställningarna för materialstorleken och -typen om du vill ändra

materialstorlek och -typ för HP LaserJet 3050.

1.

Tryck på

Papper

på allt-i-ett-enhetens kontrollpanel.

2.

Använd

<

eller

>

för att välja en materialstorlek och tryck sedan på .

3.

Använd

<

eller

>

för att välja en materialtyp och tryck sedan på .

4.

Tryck på

Starta kopiering

.

124

Kapitel 7 Kopiera

SVWW

background image

Ändra standardinställningen för materialstorlek

1.

Tryck på

Meny

på allt-i-ett-enhetens kontrollpanel.

2.

Använd

<

eller

>

för att välja Systeminställningar och tryck sedan på .

3.

Använd

<

eller

>

för att välja Pappersinställningar och tryck sedan på .

4.

Använd

<

eller

>

för att välja Standardstorlek och tryck sedan på .

5.

Använd

<

eller

>

för att välja en materialstorlek och tryck sedan på .

6.

Tryck på när du vill spara ditt val.

Ändra standardinställningen för materialtyp

1.

Tryck på

Meny

på allt-i-ett-enhetens kontrollpanel.

2.

Använd

<

eller

>

för att välja Systeminställningar och tryck sedan på .

3.

Använd

<

eller

>

för att välja Pappersinställningar och tryck sedan på .

4.

Använd

<

eller

>

för att välja Standardpapperstyp och tryck sedan på .

5.

Använd

<

eller

>

för att välja en materialtyp och tryck sedan på .

6.

Tryck på när du vill spara ditt val.

SVWW

Kopiera på material av olika typer och storlekar

125