HP LaserJet 3050 All in One Printer - Använda BOOTP

background image

Använda BOOTP

BOOTP (Bootstrap Protocol) är ett bekvämt sätt att konfigurera allt-i-ett-enheten för användning i TCP/
IP-nätverk automatisk. När allt-i-ett-enheten är påslagen skickas en BOOTP-begäran till nätverket. En
korrekt konfigurerad BOOTP-server på nätverket svarar med ett meddelande som innehåller
grundläggande nätverkskonfigurationsdata för allt-i-ett-enheten. BOOTP-serverns svar kan också
identifiera en fil som innehåller utökade konfigurationsdata för utskriftsservern. TFTP-protokollet (vilket
är en funktion som inte kan användas med den här allt-i-ett-enheten) krävs för att hämta den. TFTP-
konfigurationsfilen som kan finnas på BOOTP-servern, eller en separat TFTP-server, ignoreras därmed.
BOOTP-servrar är vanliga i UNIX- och Linux-system. Windows NT/2000/XP- och NetWare-servrar kan
svara på BOOTP-begäran. Windows NT/2000/XP-servrar konfigureras via Microsoft DHCP-tjänster.
Installationsanvisningar för NetWare BOOTP-servrar finns i dokumentationen för NetWare.

OBS!

Om allt-i-ett-enhetens och BOOTP:s/DHCP:s server är placerade i olika delnät kan IP-

konfigurationen misslyckas om routningsenheten inte stöder "BOOTP Relay" (tillåter överföring
av DHCP-begäran mellan delnät).