HP LaserJet 3050 All in One Printer - Konfigurera en nätverksansluten allt-i-ett-enhet för Windows NT 4.0-system.

background image

Konfigurera en nätverksansluten allt-i-ett-enhet för Windows NT 4.0-system.

Konfigurera en nätverksansluten allt-i-ett-enhet för Windows NT 4.0-system

Ange att allt-i-ett-enheten ska vara standardskrivare i Windows NT 4.0-systemet med hjälp av följande
anvisningar.

1.

Klicka på Start, välj Inställningar och klicka sedan på Skrivare. Fönstret Skrivare öppnas.

2.

Dubbelklicka på Lägg till skrivare.

3.

Välj Den här datorn och klicka på Nästa.

4.

Klicka på Lägg till port.

5.

Välj LPR-port och klicka på Ny port.

6.

Ange IP-adressen eller DNS-namnet på allt-i-ett-enheten i rutan Namn eller adress på värddatorn
som tillhandahåller LPD.

OBS!

NT-klienter kan skriva in IP-adressen eller namnet på den NT-server som är

konfigurerad för LPD-utskrift.

7.

I rutan Namn på skrivare eller utskriftskö på den servern skriver du (med gemener) namnet på
önskad skrivarkö. Klicka sedan på OK.

8.

Kontrollera att porten är markerad i listan över tillgängliga portar i Lägg till skrivare och klicka
sedan på Nästa.

9.

Följ de återstående anvisningarna som visas på skärmen för att fullfölja konfigurationen.