HP LaserJet 3050 All in One Printer - LPD på Windows XP-system

background image

LPD på Windows XP-system

I det här avsnittet beskrivs hur du konfigurerar Windows XP-nätverk så att tjänsterna från LPD (Line
Printer Daemon) i allt-i-ett-enheten kan användas.

Processen består av två delar:

Lägga till valfria nätverkskomponenter i Windows

Konfigurera ett nätverks LPD för allt-i-ett-enheten