HP LaserJet 3050 All in One Printer - Nätverksprotokoll som stöds

background image

Nätverksprotokoll som stöds

HP LaserJet 3052/3055/3390/3392 allt-i-ett stöder nätverksprotokollet TCP/IP. Det är det vanligaste och
mest accepterade nätverksprotokollet. Det används för många nätverkstjänster. Följande tabell visar
en lista över de nätverkstjänster/protokoll som hanteras av HP LaserJet 3052/3055/3390/3392 allt-i-ett.

Följande operativsystem stöder nätverksutskrift:

Windows 98 SE

Windows Me

Windows 2000

Windows XP

Tabell 9-1

Skriva ut

Namn på tjänst

Beskrivning

port9100 (direktläge)

Utskriftstjänst

LPD (Line printer daemon)

Utskriftstjänst

Tabell 9-2

Avsökning av nätverksansluten allt-i-ett-enhet

Namn på tjänst

Beskrivning

SLP (Service Location Protocol)

Device Discovery Protocol, används som hjälp för att hitta och
konfigurera nätverksenheter. Används främst av Microsoft-
baserade program.

mDNS (multicast Domain Name Service - även kallat
”rendezvous” eller ”bonjours”)

Device Discovery Protocol, används som hjälp för att hitta och
konfigurera nätverksenheter. Används främst av Apple
Macintosh-baserade program.

Tabell 9-3

Meddelanden och hantering

Namn på tjänst

Beskrivning

HTTP (hypertext transfer protocol)

Möjliggör kommunikation mellan webbläsare och inbäddade
webbservrar.

EWS (inbäddad webbserver)

Innebär att en användare kan hantera allt-i-ett-enheten via en
webbläsare.

SNMP (simple network management protocol)

Används av nätverksprogram för hantering av allt-i-ett-
enheten. SNMP V1- och standard MIB-II-objekt (Management
Information Base) hanteras.

Tabell 9-4

IP-adresser

Namn på tjänst

Beskrivning

DHCP (dynamic host configuration protocol)

För automatisk IP-adresstilldelning. DHCP-servern förser allt-
i-ett-enheten med en IP-adress. Det krävs normalt ingen

156

Kapitel 9 Nätverk

SVWW

background image

Namn på tjänst

Beskrivning

åtgärd från användaren när allt-i-ett-enheten erhåller en IP-
adress från DHCP-servern.

BOOTP (bootstrap protocol)

För automatisk IP-adresstilldelning. BOOTP-servern förser
allt-i-ett-enheten med en IP-adress. Kräver att administratören
anger allt-i-ett-enhetens maskinvaruadress för MAC på
BOOTP-servern för att allt-i-ett-enheten ska erhålla en IP-
adress från den servern.

Auto IP

För automatisk IP-adresstilldelning. Om det varken finns en
DHCP-server eller en BOOTP-server, kan du skapa en unik
IP-adress med den här tjänsten.

Tabell 9-4

IP-adresser (fortsättning)

SVWW

Nätverksprotokoll som stöds

157