HP LaserJet 3050 All in One Printer - IP-adress, struktur och klass

background image

IP-adress, struktur och klass

IP-adresser består av 32 bitar med information och är uppdelade i fyra avsnitt som innehåller 1 byte var
eller 4 byte totalt.

xxx.xxx.xxx.xxx

För att omdirigeringen ska bli effektiv delas nätverken upp i tre klasser så att omdirigeringen kan börja
bara genom att den första informationen identifieras i IP-adressen. De tre IP-adresser som InterNIC
tilldelar är klass A, B och C. Nätverksklassen bestämmer vad de fyra IP-adressavsnitten identifierar,
vilket visas nedan:

Tabell 9-7

Klassformat för IP-adress

Klass

Första adress, byte
xxx.

Andra adress, byte
xxx.

Tredje adress, byte
xxx.

Fjärde adress, byte
xxx.

A

Nätverk.

Värd.

Värd.

Värd.

B

Nätverk.

Nätverk.

Värd.

Värd.

C

Nätverk.

Nätverk.

Nätverk.

Värd.

Som visas i

Tabell 9-8 Nätverksklassegenskaper

skiljer sig alla nätverksklasser åt genom den första

bit-identifieraren, adressintervallet, antal tillgängliga av varje typ och maximalt antal värdar som alla
klasser tillåter.

180

Kapitel 9 Nätverk

SVWW

background image

Tabell 9-8

Nätverksklassegenskaper

Klass

Nätverksklassegensk
aper

Adressintervall

Maximalt antal
nätverk i klassen

Maximalt antal värdar
i nätverket

A

0

0.0.0.0 till
127.255.255.255.

126.

Över 16 miljoner.

B

10.

128.0.0.0 till
191.255.255.255.

16,382.

65,534.

C

110.

192.0.0.0 till
223.255.255.255.

Över 2 miljoner.

254.