HP LaserJet 3050 All in One Printer - Utökad garanti

background image

Utökad garanti

HP Care Pack omfattar HP-produkten och alla interna komponenter från HP. Maskinvaruunderhållet
omfattar en period på ett till tre år från det datum som HP-produkten köptes. Kunden kan köpa ett
HP Care Pack upp till ett år efter att HP-produkten köptes. Vill du ha mer information kan du kontakta
HP:s kundtjänst och supportgrupp. Mer information finns i

HP:s kundtjänst

.

HP Care Pack-alternativen kan vara tillgängliga även efter att standardgarantiperioden upphört. Gå
till

http://www.hpexpress-services.com/10467a/

och ange produktnumret för att identifiera vilka HP Care

Pack-alternativ som finns för din produkt.

SVWW

Maskinvaruservice

375