HP LaserJet 3050 All in One Printer - Använda funktioner i skrivardrivrutinen för Macintosh

background image

Använda funktioner i skrivardrivrutinen för Macintosh

Många funktioner är tillgängliga från skrivardrivrutinen när du skriver ut från en programvara.
Uttömmande information om vilka funktioner som är tillgängliga i skrivardrivrutinen finns i hjälpen till
skrivardrivrutinen. Följande funktioner beskrivs i det här avsnittet: