HP LaserJet 3050 All in One Printer - Skapa och använda förinställningar i Mac OS X V10.3 och Mac OS X V10.4

background image

Skapa och använda förinställningar i Mac OS X V10.3 och Mac OS X V10.4

Skriva ut ett försättsblad (Macintosh)

Skriva ut flera sidor på ett pappersark (Macintosh)

Skriva ut på båda sidorna (Macintosh)

OBS!

Inställningar i skrivardrivrutinen och programmet åsidosätter i allmänhet inställningarna

på kontrollpanelen. Inställningarna i programmet åsidosätter i allmänhet inställningarna i
skrivardrivrutinen.

Skapa och använda förinställningar i Mac OS X V10.3 och Mac OS X

V10.4

Använd förinställningar om du vill spara drivrutinens aktuella inställningar för återanvändning. Du kan
till exempel spara sidorientering, utskrift på båda sidorna och inställningar för papperstyp i en
förinställning.

Skapa en förinställning

1.

Öppna skrivardrivrutinen (se

Få åtkomst till skrivardrivrutinerna

).

2.

Välj de utskriftsinställningar som du vill använda.

3.

I fältet Snabbinställningar klickar du på Spara som och skriver in ett namn på förinställningar
(exempelvis Kvartalsrapport eller Projektstatus).

4.

Klicka på OK.

Använda förinställningar

1.

Öppna skrivardrivrutinen (se

Få åtkomst till skrivardrivrutinerna

).

2.

I området Förinställningar väljer du den förinställning du vill använda.

OBS!

För att återställa standardinställningarna för skrivardrivrutinen väljer du Standard i

snabbmenyn Förinställningar.

SVWW

Använda funktioner i skrivardrivrutinen för Macintosh

53