HP LaserJet 3050 All in One Printer - Använda annat papper och skriva ut omslag

background image

Använda annat papper och skriva ut omslag

Följ dessa anvisningar om du vill skriva ut så att den första sidan blir annorlunda än de övriga
dokumentsidorna.

1.

Öppna skrivardrivrutinen (se

Få åtkomst till skrivardrivrutinerna

).

2.

På fliken Papper eller Papper/kvalitet väljer du lämpligt papper för första sidan i utskriften.

3.

Klicka på Använd olika papper/omslag.

4.

I listrutan klickar du på de sidor eller omslag som du vill skriva ut på annat papper.

5.

Om du vill skriva ut fram- eller baksida måste du också markera Lägg till ett tomt eller förtryckt
omslag
.

eller

Välj lämplig papperstyp eller källa för de andra sidorna i utskriften. Produkten är nu inställd på att
skriva ut dokumentet på det papper som du angett.

OBS!

Pappersstorleken måste vara densamma för alla sidorna i utskriften.