HP LaserJet 3050 All in One Printer Yardım

background image

HP LaserJet 3050/3052/3055/3390/3392

Hepsi Bir Arada Aygıt Kullanım Kılavuzu

background image
background image

HP LaserJet 3050/3052/3055/3390/3392

hepsi bir arada

Kullanım Kılavuzu

background image

Telif Hakkı ve Lisans

© 2006 Telif Hakkı Hewlett-Packard
Development Company, LP

Telif hakkı yasalarının izin verdiği durumlar
dışında, önceden yazılı izin alınmadan
çoğaltılması, uyarlanması veya çevrilmesi
yasaktır.

Bu belgede sağlanan bilgiler, önceden haber
verilmeksizin değiştirilebilir.

HP ürünleri ve hizmetleriyle ilgili tüm
garantiler, bu ürünler ve hizmetlerle birlikte
verilen açık garanti bildirimlerinde
belirtilmiştir. İşbu belgede geçen hiçbir metin
ek garanti verildiği şeklinde
yorumlanmamalıdır. HP, işbu belgede
olabilecek teknik veya düzenlemeyle ilgili
hatalardan veya ihmallerden sorumlu
tutulamaz.

Parça numarası Q6500-90944

Edition 1, 4/2006

Ticari Marka Onayları

Adobe Photoshop® ve PostScript® Adobe
Systems Incorporated'in ticari markalarıdır.

Corel®, Corel Corporation veya Corel
Corporation Limited'in ticari markası veya
tescilli ticari markasıdır.

Linux, Linus Torvalds'ın ABD'de tescilli ticari
markasıdır.

Microsoft®, Windows®, Windows NT® ve
Windows® XP Microsoft Corporation’ın
ABD’de tescilli ticari markalarıdır.

UNIX® Open Group'un tescilli ticari
markasıdır.

ENERGY STAR® ve ENERGY STAR
logosu® United States Environmental
Protection Agency'nin ABD'de tescilli ticari
markalarıdır.

background image

İçindekiler

1 Hepsi bir arada aygıt ile ilgili temel bilgiler

Hepsi bir arada aygıt yapılandırmaları ..................................................................................................2

HP LaserJet 3050 hepsi bir arada ........................................................................................2
HP LaserJet 3052/3055 hepsi bir arada ...............................................................................3
HP LaserJet 3390/3392 hepsi bir arada ...............................................................................4

Hepsi bir arada aygıtın özellikleri ..........................................................................................................5
Hepsi bir arada aygıtın parçaları ...........................................................................................................7

HP LaserJet 3050 hepsi bir arada aygıtın parçaları .............................................................7

Önden görünüş ....................................................................................................7
Arkadan görünüş ..................................................................................................7
Arabirim portları ....................................................................................................8
Kontrol paneli .......................................................................................................8

HP LaserJet 3052/3055 hepsi bir arada aygıtın parçaları ....................................................9

Önden görünüş ....................................................................................................9
Arkadan görünüş ..................................................................................................9
Arabirim portları ..................................................................................................10
Kontrol paneli .....................................................................................................10

HP LaserJet 3390/3392 hepsi bir arada aygıtın parçaları ..................................................11

Önden görünüş ..................................................................................................11
Arkadan görünüş ................................................................................................11
Arabirim portları ..................................................................................................12
Kontrol paneli .....................................................................................................12

2 Yazılım

Yazılımı yükleme .................................................................................................................................14

Normal yükleme ..................................................................................................................14
Asgari yükleme ...................................................................................................................14

Yazıcı sürücüleri ..................................................................................................................................15

Desteklenen yazıcı sürücüleri .............................................................................................15
Ek sürücüler ........................................................................................................................15
Doğru yazıcı sürücüsünü seçme ........................................................................................16
Yazıcı sürücüsü Yardımı (Windows) ...................................................................................16
Yazıcı sürücülerine erişim ...................................................................................................17
Kullanılabilecek başka yazılımlar var mı? ...........................................................................17

Windows için yazılım ...........................................................................................................................18

Windows için yazılım bileşenleri .........................................................................................18

HP ToolboxFX ....................................................................................................18
Katıştırılmış Web sunucusu (EWS) ....................................................................18

Kaldırmak için Program Ekle veya Kaldır'ı kullanma ..........................................................18

TRWW

iii

background image

Macintosh için yazılım .........................................................................................................................19

HP Yönlendirici ...................................................................................................................19
Macintosh Aygıtı Yapılandırma (Mac OS X V10.3 ve Mac OS X V10.4) ............................19
PDE (Mac OS X V10.3 ve Mac OS X V10.4) ......................................................................20
Macintosh için yazılım yükleme ..........................................................................................20

Doğrudan bağlantı (USB) için Macintosh yazdırma sistemi yazılımlarını
yükleme ..............................................................................................................20
Ağlar için Macintosh baskı sistemi yazılımını yükleme ......................................21

Macintosh işletim sistemlerinden yazılımı kaldırma ............................................................21

3 Ortam özellikleri

Genel talimatlar ...................................................................................................................................24
Kağıt ve diğer ortamı seçme ...............................................................................................................24

HP ortamı ............................................................................................................................24
Kullanılmaması gereken ortamlar .......................................................................................25
Hepsi bir arada aygıta zarar verebilecek ortamlar ..............................................................25

Ortam kullanmayla ilgili talimatlar ........................................................................................................26

Kağıt ...................................................................................................................................26
Etiketler ...............................................................................................................................27

Etiket yapısı ........................................................................................................27

Asetatlar ..............................................................................................................................27
Zarflar .................................................................................................................................28

Zarf yapısı ..........................................................................................................28
İki taraflı birleşme kenarı olan zarflar .................................................................28
Yapışkan şeritli veya parçalı zarflar ...................................................................29
Zarfları saklama .................................................................................................29

Kart stoğu ve ağır ortam .....................................................................................................29

Kart yapısı ..........................................................................................................29
Kart yönergeleri ..................................................................................................29

Antetli ve baskılı formlar .....................................................................................................30

Desteklenen ortam ağırlıkları ve boyutları ...........................................................................................31
Yazdırma ve saklama ortamı ...............................................................................................................34

4 Hepsi bir arada aygıtı kullanma

Giriş tepsilerine ortam yerleştirme .......................................................................................................36

Faks gönderme, kopyalama veya tarama için belgeleri yerleştirme ...................................36
Giriş tepsilerini yerleştirme, HP LaserJet 3050/3052/3055 hepsi bir arada ........................38

Öncelikli giriş yuvası ...........................................................................................38
250 sayfalık giriş tepsisi (tepsi 1) .......................................................................38

Giriş tepsilerini yerleştirme, HP LaserJet 3390/3392 hepsi bir arada .................................39

Tek sayfalık öncelikli giriş yuvasını (tepsi 1) ......................................................39
250 sayfalık giriş tepsisi (tepsi 2 veya isteğe bağlı tepsi 3) ................................39

Baskı işlerini denetleme ......................................................................................................................40

Yazdırma ayarları öncelikleri ..............................................................................................40
Kaynak seçme ....................................................................................................................40
Tür veya boyut seçme ........................................................................................................40

Hepsi bir arada aygıtın kontrol panelini kullanma ................................................................................41

Hepsi bir arada aygıtın kontrol paneli ekranının dilini değiştirme .......................................41
Varsayılan ortam boyutunu ve türünü değiştirme ...............................................................41

Varsayılan ortam boyutunu değiştirmek için ......................................................41

iv

TRWW

background image

Varsayılan ortam türünü değiştirmek için ...........................................................42
Varsayılan tepsi yapılandırmasını değiştirme ....................................................42

Hepsi bir arada aygıtın ses denetimlerini kullanma ............................................................43

Alarm sesini değiştirme ......................................................................................43
Faks için sesi değiştirme ....................................................................................43
Faks için çalma sesini değiştirme .......................................................................44
Hepsi bir arada aygıtın kontrol paneli tuş basma sesini değiştirme ...................44

5 Yazdırma

Windows yazıcı sürücüsündeki özellikleri kullanma ............................................................................46

Hızlı ayarlar oluşturma ve kullanma ....................................................................................46
Filigranlar oluşturma ve kullanma .......................................................................................47
Belgeleri yeniden boyutlandırma ........................................................................................47
Özel kağıt boyutunu yazıcı sürücüsünden ayarlama ..........................................................48
Farklı kağıt ve baskı kapakları kullanma .............................................................................48
İlk veya son sayfayı boş yazdırma ......................................................................................48
Tek kağıda birden çok sayfa yazdırma ...............................................................................49
Heri iki tarafa yazdırma .......................................................................................................49

Her iki tarafa da otomatik olarak yazdırmak için (HP LaserJet 3390/3392
hepsi bir arada) ..................................................................................................50
Her iki tarafa da elle yazdırmak için (HP LaserJet 3050/3052/3055 hepsi bir
arada) .................................................................................................................50
Her iki tarafa da elle yazdırmak için (HP LaserJet 3390/3392 hepsi bir arada) . 52

Macintosh yazıcı sürücüsündeki özellikleri kullanma ..........................................................................53

Mac OS X V10.3 ve Mac OS X V10.4'te önayarlar oluşturma ve kullanma ........................53
Kapak sayfası yazdırma (Macintosh) ..................................................................................54
Tek kağıda birden çok sayfa yazdırma (Macintosh) ...........................................................54
Heri iki tarafa yazdırma (Macintosh) ...................................................................................55

Her iki tarafa da otomatik olarak yazdırmak için (HP LaserJet 3390/3392
hepsi bir arada) ..................................................................................................55
Her iki tarafa da elle yazdırmak için (HP LaserJet 3050/3052/3055 hepsi bir
arada) .................................................................................................................55
Her iki tarafa da elle yazdırmak için (HP LaserJet 3390/3392 hepsi bir arada)
(Macintosh) ........................................................................................................57

Bir çıkış konumu belirleme (HP LaserJet 3390/3392 hepsi bir arada) ................................................58
Özel ortama yazdırma .........................................................................................................................59

Özel ortama yazdırma (HP LaserJet 3050/3052/3055 hepsi bir arada) .............................59
Özel ortama yazdırma (HP LaserJet 3390/3392 hepsi bir arada) ......................................60
Asetatlar ve etiketler ...........................................................................................................61
Özel boyutta ortam ve kart stoğu ........................................................................................61
Renklendirilmiş kağıt ...........................................................................................................61
Zarflar .................................................................................................................................62
Ağır kağıt ............................................................................................................................62
Antetli ve baskılı formlar .....................................................................................................62

Baskı işini iptal etme ............................................................................................................................63

6 Faks

Temel faks özellikleri ve görevleri .......................................................................................................66

Faks kontrol paneli düğmeleri .............................................................................................66
Faks ayarlarını belirtme ......................................................................................................66

TRWW

v

background image

Saati ve tarihi ayarlama ......................................................................................67
Faks başlığını ayarlama .....................................................................................67

Faks gönderme ...................................................................................................................68
Elle aramayı kullanma ........................................................................................................71
Elle tekrar arama ................................................................................................................72

Elle tekrar aramak için ........................................................................................72

Bir faks işini iptal etme ........................................................................................................73

Geçerli faks işini iptal etmek için ........................................................................73
Bir faks işini Faks İşi Durumu'nu kullanarak iptal etmek için ..............................73

Varsayılan açık/koyu (kontrast) ayarını değiştirme .............................................................73
Çözünürlük ayarlarını değiştirme ........................................................................................74
Varsayılan cam boyutu ayarını değiştirme ..........................................................................75
Tonlu arama veya darbeli arama modunu seçme ..............................................................75
Tekrar arama ayarlarını değiştirme .....................................................................................76
Gelen fakslar için otomatik küçültme ayarlarını değiştirme .................................................78
Faks numaralarını bloke etme veya blokeyi kaldırma .........................................................79

Gelişmiş faks özellikleri ve görevleri ....................................................................................................80

Hızlı arama girişleri, tek dokunmalı tuşlar ve grup arama girişlerini kullanma ....................80

Arama karakterlerini kullanma ............................................................................80

Duraklatma eklemek için ...................................................................80

Hızlı arama girişlerini ve tek dokunmalı tuşları programlamak veya
düzenlemek için .................................................................................................81
Hızlı arama girişlerini ve tek dokunmalı tuşları silmek için .................................83
Hızlı arama girişlerini veya tek dokunmalı tuşları hızlı şekilde programlamak
için ......................................................................................................................83
Grup arama girişlerini kullanmak için .................................................................84

Grup arama girişlerini programlamak için ..........................................84
Grup arama girişlerini silmek için .......................................................84
Grup arama girişinden bir numara silmek için ...................................85
Tüm telefon defteri girişlerini silmek için ............................................85

Arama öneki ekleme ...........................................................................................................86
Gecikmeli faks gönderme ...................................................................................................87
Fatura kodlarını kullanma ...................................................................................................88
Faksı yeniden yazdırma ......................................................................................................89
Alınan faksları otomatik iki taraflı yazdırma (dupleksleme) (yalnızca HP LaserJet
3390/3392 hepsi bir arada) .................................................................................................90
Faksları bellekten silme ......................................................................................................90
Faks iletmeyi kullanma .......................................................................................................91
Faks yoklamayı kullanma ...................................................................................................91
Sessizlik algılama modunu değiştirme ................................................................................92
Alınan faksları damgalama .................................................................................................92
Faks hata düzeltme modunu ayarlama ...............................................................................93
V.34 ayarını değiştirme .......................................................................................................93
Ses seviyesi ayarlarını değiştirme ......................................................................................94

Faks seslerinin (hat izleme) seviyesini değiştirmek için (HP LaserJet 3050
hepsi bir arada) ..................................................................................................94
Faks seslerinin (hat izleme) seviyesini değiştirmek için (HP LaserJet
3055/3390/3392 hepsi bir arada) .......................................................................94
Çalma sesini değiştirmek için .............................................................................94

Faks günlükleri ve raporları .................................................................................................................95

vi

TRWW

background image

Faks etkinlik günlüğünü yazdırma ......................................................................................95
Faks arama raporunu yazdırma ..........................................................................................96
Faks arama raporu için yazdırma zamanlarını ayarlama ....................................................96
Her faksın ilk sayfasını faks arama raporuna ekleme .........................................................98
Telefon defteri raporu yazdırma ..........................................................................................98
Fatura kodu raporunu yazdırma .........................................................................................98
Bloke faks listesini yazdırma ...............................................................................................99
Tüm faks raporlarını yazdırma ............................................................................................99

Bilgisayar kullanarak faks gönderme ve alma ...................................................................................100
Faksınızı ayarlamanın diğer yolları ...................................................................................................103

Faksı, faks sesini duyduğunuzda almak için .....................................................................103
Yanıt modunu ayarlama ....................................................................................................103
Çalma seslerini değiştirme (özel çalma) ...........................................................................105
Yanıtlama çalma sayısı ayarını değiştirme .......................................................................106

Yanıtlama çalma sayısı ayarını kullanma .........................................................106
Yanıtlama çalma sayısını ayarlamak için .........................................................106

Dahili bir telefondan arayarak faks gönderme ..................................................................107
Çevir sesi algılama ayarını değiştirme ..............................................................................107
Faksları paylaşılan bir telefon hattından alma ..................................................................108

Faksı, faks sesini duyduğunuzda almak için ....................................................108

Faks almak için dahili telefonunun kullanabilmesini sağlama ...........................................108
Hepsi bir arada aygıtı telefon hattına bağlama (HP LaserJet 3050/3055 hepsi bir arada) 109
Hepsi bir arada aygıtı telefon hattına bağlama (HP LaserJet 3390/3392 hepsi bir arada) 110

Ek aygıtlar bağlama ...........................................................................................................................112

Ayrılmış faks hattı kullanma ..............................................................................................112
Paylaşılan telefon hattını kullanma ...................................................................................112
HP LaserJet 3050/3055 hepsi bir arada aygıta ek aygıtlar bağlamak için ........................113
HP LaserJet 3390/3392 hepsi bir arada aygıta ek aygıtlar bağlamak için ........................116

7 Kopyalama

Kopyalama işini başlatma ..................................................................................................................120
Kopyalama işini iptal etme .................................................................................................................121
Kopya kalitesini ayarlama ..................................................................................................................122
Açık/koyu (kontrast) ayarını yapma ...................................................................................................123
Kopyaları küçültme veya büyütme ....................................................................................................124

Kopya boyutunu ayarlama ................................................................................................124

Kopya sayısını değiştirme .................................................................................................................126
Kopya harmanlama ayarını değiştirme ..............................................................................................127
Farklı tür ve boyuttaki ortamlara kopyalama .....................................................................................128
İki taraflı belgeleri kopyalama (HP LaserJet 3050 hepsi bir arada) ...................................................130
İki taraflı belgeleri kopyalama(HP LaserJet 3052/3055 hepsi bir arada) ...........................................131
Belgeleri kopyalamak için otomatik iki taraflı yazdırma (dupleksleme) özelliğini kullanma
(HP LaserJet 3390/3392 hepsi bir arada) .........................................................................................132
Tepsi seçimini değiştirme (HP LaserJet 3390/3392 hepsi bir arada) ................................................134
Fotoğrafları ve kitapları kopyalama (yalnızca HP LaserJet 3052/3055/3390/3392 hepsi bir arada) .135
Kopyalama ayarlarını görüntüleme (yalnızca HP LaserJet 3390/3392 hepsi bir arada) ...................137

8 Tarama

Tarama yöntemlerini anlama .............................................................................................................140
Hepsi bir arada aygıtın kontrol panelinden tarama (Windows) ..........................................................141

TRWW

vii

background image

Hepsi bir arada aygıtın Hedefe tara düğmesini programlama ..........................................141
Hedef oluşturmak, değiştirmek veya silmek için ...............................................................142
E-postaya tarama .............................................................................................................142
Bir klasöre tarama .............................................................................................................143
Diğer programlara tarama .................................................................................................143

HP LaserJet Tarama (Windows) yazılımını kullanarak tarama .........................................................144
Hepsi bir arada aygıttan ve HP Yönlendirici yazılımından tarama (Macintosh) ................................145

E-postaya tarama .............................................................................................................145
Bir dosyaya tarama ...........................................................................................................145
Yazılım programına tarama ..............................................................................................146
Sayfa sayfa taramayı kullanma .........................................................................................146

Tarama işini iptal etme ......................................................................................................................146
Diğer yazılımları kullanarak tarama ...................................................................................................147

TWAIN ve WIA uyumlu yazılımı kullanma ........................................................................147

TWAIN özelliğine sahip bir programdan tarama ..............................................147

TWAIN özelliğine sahip bir programdan taramayı başlatmak
için ...................................................................................................147

WIA özelliğine sahip bir programdan tarama (yalnızca Windows XP) .............147

WIA özelliğine sahip bir programdan taramak için ..........................147

Fotoğraf veya kitap tarama ................................................................................................................148
Optik karakter tanıma (OCR) yazılımını kullanarak tarama ...............................................................149

Readiris .............................................................................................................................149

Tarayıcı çözünürlüğü ve renk ............................................................................................................150

Çözünürlük ve renk yönergeleri ........................................................................................151
Renkli ................................................................................................................................151

Tarayıcının camını temizlemek için ...................................................................................................152

9 Ağ üzerinde çalışma

Hepsi bir arada aygıtı ayarlama ve ağ üzerinde kullanma (yalnızca HP LaserJet
3052/3055/3390/3392 hepsi bir arada) .............................................................................................154

Ağ port'una bağlı bir hepsi bir arada aygıtı yapılandırma .................................................154
Ağ port'una bağlı bir hepsi bir arada aygıtı yapılandırma .................................................155
Doğrudan bağlı, paylaşılan hepsi bir arada aygıttan ağ port'una bağlı hepsi bir arada
aygıt yapılandırmasına değişiklik yapma ..........................................................................156

Katıştırılmış Web sunucusunu veya HP ToolboxFX yazılımını kullanma ..........................................157
Bir ağ parolası ayarlama ...................................................................................................................157
Hepsi bir arada aygıtın kontrol panelini kullanma ..............................................................................158

Ağ yapılandırma sayfası ...................................................................................................158
Yapılandırma sayfası ........................................................................................................158
IP yapılandırması ..............................................................................................................158

Elle yapılandırma .............................................................................................158
Otomatik yapılandırma .....................................................................................159

Bağlantı hızı ve dupleks ayarları .......................................................................................159

Desteklenen ağ protokolleri ...............................................................................................................160
TCP/IP yapılandırması ......................................................................................................................162

Sunucu tabanlı yapılandırma, AutoIP ve elle TCP/IP yapılandırması ...............................162
Sunucu tabanlı TCP/IP yapılandırması .............................................................................162
Varsayılan IP adresi yapılandırması (AutoIP) ...................................................................162
TCP/IP yapılandırma araçları ...........................................................................................163

DHCP'yi kullanma .............................................................................................................................163

viii

TRWW

background image

UNIX sistemleri .................................................................................................................163
Windows sistemleri ...........................................................................................................164

Windows NT 4.0 Server ...................................................................................164
Windows 2000 Server ......................................................................................166

NetWare sistemleri ...........................................................................................................167
DHCP yapılandırmasını sonlandırmak için .......................................................................167

BOOTP'yi kullanma ...........................................................................................................................168

Neden BOOTP kullanılır? .................................................................................................168
UNIX'te BOOTP ................................................................................................................169

Ağ Bilgi Hizmeti'ni (NIS) kullanan sistemler .....................................................169
BOOTP sunucusunu yapılandırma ..................................................................169
Bootptab dosyası girişleri .................................................................................169

LPD yazdırma yapılandırması ...........................................................................................................171

Giriş ..................................................................................................................................171

LPD hakkında ...................................................................................................172
LPD'nin yapılandırılması için gerekli koşullar ...................................................173

LPD kurulumuna genel bakış ............................................................................................173

1. Adım. IP parametrelerini ayarlama ...............................................................173
2. Adım. Baskı kuyruklarını ayarlama ..............................................................173
3. Adım. Bir sınama dosyası yazdırma ............................................................173

UNIX sistemlerinde LPD ...................................................................................................174

BSD tabanlı sistemler için baskı kuyruklarını yapılandırma .............................174
Örnek: Printcap girişi ........................................................................................174
Örnek: Bekletme dizini oluşturma ....................................................................175
SAM programını kullanarak baskı kuyruklarını yapılandırma (HP-UX
sistemleri) .........................................................................................................175
Bir test dosyası yazdırma .................................................................................176

Windows NT/2000 sistemlerinde LPD ..............................................................................177

TCP/IP yazılımını yükleme (Windows NT) .......................................................177
Windows 2000 sistemlerinde ağ hepsi bir arada aygıtı yapılandırma ..............179
Windows NT 4.0 sistemlerinde ağ hepsi bir arada aygıtı yapılandırma ...........180
Yapılandırmanın doğrulanması ........................................................................180
Windows istemcilerinden yazdırma ..................................................................180

Windows XP sistemlerinde LPD .......................................................................................181

Windows seçime bağlı ağ bileşenlerini ekleme ................................................181
Ağ LPD hepsi bir arada aygıtı yapılandırma ....................................................181

Yeni bir LPD hepsi bir arada aygıtı ekleme .....................................181
Yüklenen bir hepsi bir arada aygıt için LPR portu oluşturma ...........182

TCP/IP ...............................................................................................................................................183

Giriş ..................................................................................................................................183

Internet Protokolü (IP) ......................................................................................183
İletim Denetim Protokolü (TCP) .......................................................................183
Kullanıcı Datagram Protokolü (UDP) ...............................................................183

IP adresi ............................................................................................................................184

IP adresi: ağ bölümü ........................................................................................184
IP adresi: ana bilgisayar bölümü ......................................................................184
IP adresi yapısı ve sınıfı ...................................................................................184

IP parametrelerini yapılandırma ........................................................................................185

Dinamik Ana Bilgisayar Yapılandırma Protokolü (DHCP) ................................185
BOOTP .............................................................................................................185

TRWW

ix

background image

Alt ağlar .............................................................................................................................186

Alt ağ maskesi ..................................................................................................186

Ağ geçitleri ........................................................................................................................186

Varsayılan ağ geçidi .........................................................................................186

10 Kullanışlı zımba (yalnızca HP LaserJet 3392 hepsi bir arada)

Kullanışlı zımbayı anlama .................................................................................................................188
Zımba tellerini yerleştirme .................................................................................................................189
Kullanışlı zımbayı kullanma ...............................................................................................................191
Zımbadaki sıkışmaları giderme .........................................................................................................193

11 Nasıl yapılır?

Yazdırma: Nasıl yapılır? ....................................................................................................................196

HP ToolboxFX yazılımında miktar veya baskı kalitesi gibi hepsi bir arada aygıt yazdırma
ayarlarını değiştirme .........................................................................................................196
Heri iki tarafa yazdırma (Windows) ...................................................................................197

Her iki tarafa da otomatik olarak yazdırmak için (HP LaserJet 3390/3392
hepsi bir arada) ................................................................................................197
Her iki tarafa da elle yazdırmak için (HP LaserJet 3050/3052/3055 hepsi bir
arada) ...............................................................................................................197
Her iki tarafa da elle yazdırmak için (HP LaserJet 3390/3392 hepsi bir arada) 199

Heri iki tarafa yazdırma (Macintosh) .................................................................................200

Her iki tarafa da otomatik olarak yazdırmak için (HP LaserJet 3390/3392
hepsi bir arada) ................................................................................................200
Her iki tarafa da elle yazdırmak için (HP LaserJet 3050/3052/3055 hepsi bir
arada) ...............................................................................................................201
Her iki tarafa da elle yazdırmak için (HP LaserJet 3390/3392 hepsi bir arada)
(Macintosh) ......................................................................................................202

Tek sayfalık öncelikli giriş yuvasını (tepsi 1) kullanma .....................................................202
Özel ortama yazdırma ......................................................................................................203

Özel ortama yazdırma (HP LaserJet 3050/3052/3055 hepsi bir arada) ...........203
Özel ortama yazdırma (HP LaserJet 3390/3392 hepsi bir arada) ....................204
Asetatlar ve etiketler .........................................................................................205
Özel boyutta ortam ve kart stoğu .....................................................................205
Renklendirilmiş kağıt ........................................................................................205
Zarflar ...............................................................................................................205
Ağır kağıt ..........................................................................................................206
Antetli ve baskılı formlar ...................................................................................206

Faks: Nasıl yapılır? ............................................................................................................................207

Ayar Sihirbazını Kullanma ................................................................................................207
Hepsi bir arada aygıttan faks gönderme ...........................................................................207
Faksı yeniden yazdırma ....................................................................................................208
Faks etkinlik günlüğünü yazdırma ....................................................................................209
Alınan faksları başka bir faks numarasına iletme .............................................................210
Bilgisayar kullanarak faks gönderme ve alma ..................................................................211
Kişi ekleme veya silme .....................................................................................................213
Hızlı arama girişlerini ve tek dokunmalı tuşları silmek için ................................................214
Faks telefon defteri ...........................................................................................................214
Hızlı arama girişlerini ve tek dokunmalı tuşları programlamak veya düzenlemek için ......216
Yeni bir grup listesi oluşturma ...........................................................................................218

x

TRWW

background image

Grup arama girişlerini programlamak için ........................................................218
Grup arama girişlerini silmek için .....................................................................219
Grup arama girişinden bir numara silmek için ..................................................219
Tüm telefon defteri girişlerini silmek için ..........................................................220

Başka bir kaynaktan kişi alma ..........................................................................................220
Varsayılan açık/koyu (kontrast) ayarını değiştirme ...........................................................221
Çözünürlük ayarlarını değiştirme ......................................................................................222
Hepsi bir arada aygıtın kontrol paneli düğmelerini kullanma ............................................223
Kontrol panelinden metin girme ........................................................................................223

Kopyalama: Nasıl yapılır? .................................................................................................................224

İki taraflı belgeleri kopyalama (HP LaserJet 3050 hepsi bir arada) ..................................224
İki taraflı belgeleri kopyalama (HP LaserJet 3052/3055 hepsi bir arada) .........................225
Belgeleri kopyalamak için otomatik iki taraflı yazdırma (dupleksleme) özelliğini kullanma
(HP LaserJet 3390/3392 hepsi bir arada) .........................................................................226
Kopyaları küçültme veya büyütme ....................................................................................228

Kopya boyutunu ayarlama ...............................................................................228

Daha açık/daha koyu (kontrast) ayarını yapma ................................................................229
Kopya harmanlama ayarını değiştirme .............................................................................230
Kopya kalitesini ayarlama .................................................................................................231
Farklı tür ve boyuttaki ortamlara kopyalama .....................................................................232
Tepsi seçimini değiştirme (HP LaserJet 3390/3392 hepsi bir arada) ...............................233
Kopya sayısını değiştirme .................................................................................................234

Tarama: Nasıl yapılır? .......................................................................................................................235

HP LaserJet Tarama .........................................................................................................235
Hepsi bir arada aygıtın kontrol panelinden tarama ...........................................................235
Hepsi bir arada aygıtın Hedefe tara düğmesini programlama ..........................................236
Hedef oluşturma, değiştirme veya silme ...........................................................................236
E-postaya tarama .............................................................................................................237
Bir klasöre tarama .............................................................................................................237

Ağ: Nasıl yapılır? ...............................................................................................................................238

Hepsi bir arada aygıtı ayarlama ve ağda kullanma ...........................................................238

Bir ağ port'una bağlı hepsi bir arada aygıt yapılandırmasını yapmak için
(doğrudan mod veya eşdüzeyli yazdırma) .......................................................238
Doğrudan bağlı, paylaşılan hepsi bir arada aygıtı yapılandırmak için (istemci
sunucu yazdırma) .............................................................................................239
Doğrudan bağlı, paylaşılan hepsi bir arada aygıttan ağ port'una bağlı hepsi
bir arada aygıt yapılandırmasına değişiklik yapmak için ..................................240

Ağ parolamı ayarlama .......................................................................................................240

Diğer: Nasıl yapılır? ...........................................................................................................................241

Kağıt yolunu temizleme ....................................................................................................241

Kağıt yolunu HP ToolboxFX yazılımını kullanarak temizlemek için .................241
Kağıt yolunu hepsi bir arada aygıtın kontrol panelinden temizlemek için .........242

Fabrika varsayılan ayarlarını geri yükleme .......................................................................242
Katıştırılmış Web sunucusu (EWS) ..................................................................................243
Kullanım kılavuzunu bulma ...............................................................................................243

Kullanım kılavuzu bağlantıları ..........................................................................243
Ayrıntılı bilgi ......................................................................................................243

Hepsi bir arada aygıtı ayarlama .......................................................243
Hepsi bir arada aygıtı kullanma .......................................................244

Toner uyarıları alma ..........................................................................................................244

TRWW

xi

background image

Hepsi bir arada aygıtın kontrol panelinde hepsi bir arada aygıttan toner
uyarıları alma (HP LaserJet 3390/3392 hepsi bir arada) .................................244
Bilgisayarımda hepsi bir arada aygıttan toner uyarıları alma (HP LaserJet
3390/3392 hepsi bir arada) ..............................................................................244
Hepsi bir arada aygıttan toner uyarı e-posta iletileri alma (HP LaserJet
3390/3392 hepsi bir arada) ..............................................................................245

Hepsi bir arada aygıt için kontrol paneli menü öğelerini görüntüleme (HP LaserJet
3390/3392 hepsi bir arada) ...............................................................................................245
Kullanışlı zımbalayıcıyı kullanma ......................................................................................246
Zımba yerleştirme .............................................................................................................248
Zımbalayıcıdaki sıkışmaları giderme ................................................................................250
Yazdırma kartuşunu değiştirme ........................................................................................252
Sıkışmaları giderme ..........................................................................................................254

Yazdırma kartuşu alanındaki sıkışmaları giderme ...........................................254
Giriş tepsilerindeki sıkışmaları giderme (HP LaserJet 3050/3052/3055 hepsi
bir arada) ..........................................................................................................255
Giriş tepsilerindeki sıkışmaları giderme (HP LaserJet 3390/3392 hepsi bir
arada) ...............................................................................................................255
Çıkış bölmesindeki sıkışmaları giderme ...........................................................259
Düz çıkış yolundaki sıkışmaları giderme (HP LaserJet 3390/3392 hepsi bir
arada) ...............................................................................................................260
Otomatik iki taraflı yazdırma (dupleksleme) yolundaki sıkışmaları
giderme ............................................................................................................262
Otomatik belge besleyicideki (OBB) sıkışmaları giderme ................................265

Yeni sarf malzemesi sipariş etme .....................................................................................267

12 Hepsi bir arada aygıtın yönetimi ve bakımı

Bilgi sayfaları .....................................................................................................................................270

Demo sayfası ....................................................................................................................270
Kullanım sayfası ...............................................................................................................270
Yapılandırma sayfası ........................................................................................................270
Sarf Malzemeleri Durumu Sayfası (HP LaserJet 3390/3392 hepsi bir arada) ..................272
Ağ yapılandırma sayfası ...................................................................................................273
Faks günlükleri ve raporları ..............................................................................................273

HP ToolboxFX ...................................................................................................................................274

HP ToolboxFX yazılımını görmek için ...............................................................................274
Durum ...............................................................................................................................275

Olay günlüğü ....................................................................................................275

Uyarılar .............................................................................................................................276

Durum uyarılarını ayarlama ..............................................................................276
E-posta uyarılarını ayarlama ............................................................................276

Faks ..................................................................................................................................277

Faks görevleri ...................................................................................................277
Faks telefon defteri ...........................................................................................277
Faks gönderme günlüğü ..................................................................................279
Faks alma günlüğü ...........................................................................................279

Yardım ..............................................................................................................................279
Sistem ayarları ..................................................................................................................280

Aygıt bilgileri .....................................................................................................280
Kağıt işleme .....................................................................................................281

xii

TRWW

background image

Baskı kalitesi ....................................................................................................281
Kağıt türleri .......................................................................................................281
Sistem ayarı .....................................................................................................282
Servis ...............................................................................................................282
Aygıt Yoklama ..................................................................................................282

Yazdırma ayarları .............................................................................................................282

Yazdırma ..........................................................................................................282
PCL 5e .............................................................................................................283
PostScript .........................................................................................................283

Ağ ayarları ........................................................................................................................283

Macintosh Aygıtı Yapılandırma (Mac OS X V10.3 ve Mac OS X V10.4) ...........................................284
Katıştırılmış Web sunucusu ...............................................................................................................285

Özellikler ...........................................................................................................................285

Sarf malzemelerini yönetme ..............................................................................................................286

Durumu kontrol etme ve sarf malzemesi sipariş etme (yalnızca HP LaserJet 3390/3392
hepsi bir arada) .................................................................................................................286

Sarf malzemeleri durumunu kontrol panelini kullanarak kontrol etmek
için ....................................................................................................................286
Sarf malzemelerinin durumunu HP ToolboxFX yazılımını kullanarak kontrol
etmek için .........................................................................................................286

Sarf malzemelerini saklama ..............................................................................................287
Sarf malzemelerini değiştirme ve geri dönüştürme ...........................................................287
HP olmayan sarf malzemeleri hakkındaki HP ilkeleri .......................................................287

HP dışı sarf malzemeleri için hepsi bir arada aygıtı sıfırlama (HP LaserJet
3390/3392 hepsi bir arada) ..............................................................................287

HP ihbar hattı ....................................................................................................................288

Hepsi bir arada aygıtı temizleme .......................................................................................................289

Dış kısmı temizlemek için .................................................................................................289
Tarayıcı camını ve beyaz şaryoyu temizlemek için (HP LaserJet 3050 hepsi bir
arada) ...............................................................................................................................289
Tarayıcı camını temizlemek için (HP LaserJet 3052/3055/3390/3392 hepsi bir
arada) ...............................................................................................................................290
Kapağın arkasını temizlemek için (HP LaserJet 3052/3055/3390/3392 hepsi bir arada) . 291
Otomatik belge besleyici (OBB) alma silindiri aksamını temizlemek için (HP LaserJet
3052/3055/3390/3392 hepsi bir arada) .............................................................................292
Kağıt yolunu temizleme ....................................................................................................295

Kağıt yolunu HP ToolboxFX yazılımını kullanarak temizlemek için .................295
Kağıt yolunu hepsi bir arada aygıtın kontrol panelinden temizlemek için .........296

Yazdırma kartuşunu temizleme .........................................................................................................297
HP LaserJet 3390/3392 hepsi bir arada aygıttaki otomatik belge besleyiciyi (OBB)
değiştirme ..........................................................................................................................................299
Otomatik belge besleyici (OBB) alma silindiri ve yükleme kolu aksamını değiştirme (HP LaserJet
3052/3055/3390/3392 hepsi bir arada) .............................................................................................301

13 Sorun Giderme

Sorun giderme denetim listesi ...........................................................................................................306
Sıkışmaları giderme ..........................................................................................................................310

Sıkışmaların nedenleri ......................................................................................................310
Sıkışmaları önlemek için ipuçları ......................................................................................310
Sıkışmalarda bakılacak yerler ...........................................................................................311

TRWW

xiii

background image

Yazdırma kartuşu alanı .....................................................................................................311
Giriş tepsileri (HP LaserJet 3050/3052/3055 hepsi bir arada) ..........................................313
Giriş tepsileri (HP LaserJet 3390/3392 hepsi bir arada) ...................................................314
Çıkış bölmesi ....................................................................................................................317
Düz çıkış yolu (HP LaserJet 3390/3392 hepsi bir arada) .................................................317
Otomatik iki taraflı yazdırma (dupleksleme) yolu (HP LaserJet 3390/3392 hepsi bir
arada) ...............................................................................................................................319
Otomatik belge besleyicide (OBB) oluşan sıkışmalar .......................................................322

Kontrol paneli iletileri .........................................................................................................................325

Uyarı iletileri ......................................................................................................................325

Uyarı iletisi tabloları ..........................................................................................325

Önemli hata iletileri ...........................................................................................................332

Önemli hata iletisi tabloları ...............................................................................332

Yazdırma sorunları ............................................................................................................................334

Baskı kalitesi sorunları ......................................................................................................334

Baskı kalitesini artırma .....................................................................................334

Baskı kalitesi ayarlarını anlama .......................................................334

Baskı kalitesi ayarlarını geçici olarak değiştirmek
için ...................................................................................334
Baskı kalitesi ayarlarını tüm işleri etkileyecek şekilde
değiştirmek için ...............................................................334

Yazdırma hatalarını tanımlama ve düzeltme ....................................................336

Baskı kalitesi denetim listesi ............................................................336
Genel baskı kalitesi sorunları ..........................................................336

Ortam işleme sorunları .....................................................................................................340

Yazdırma ortamı kılavuzları .............................................................................341
Yazdırma ortamı sorunlarını çözme .................................................................341

Performans sorunları ........................................................................................................342

Faks sorunları ....................................................................................................................................344

Faks alma sorunu .............................................................................................................344
Faks gönderme sorunu .....................................................................................................346
Sesli arama sorunları ........................................................................................................348
Ortam işleme sorunları .....................................................................................................348
Performans sorunları ........................................................................................................350

Kopyalama sorunları .........................................................................................................................351

Sorunları önleme ..............................................................................................................351
Görüntü sorunları ..............................................................................................................351
Ortam işleme sorunları .....................................................................................................352
Performans sorunları ........................................................................................................354

Tarama sorunları ...............................................................................................................................355

Taranan görüntü sorunlarını çözme ..................................................................................355
Tarama kalitesi sorunları ..................................................................................................357

Sorunları önleme ..............................................................................................357
Tarama kalitesi sorunlarını çözme ...................................................................357

Ağ sorunları .......................................................................................................................................358

Hepsi bir arada aygıtın açık ve çevrimiçi olduğundan emin olma .....................................358
Ağdaki iletişim sorunlarını çözme .....................................................................................358

Kontrol paneli ekranı sorunları ..........................................................................................................360
Zımbalayıcı sorunları (HP LaserJet 3392 hepsi bir arada) ................................................................360
PostScript (PS) hatalarında sorun giderme .......................................................................................361

xiv

TRWW

background image

Sık karşılaşılan Macintosh sorunlarını giderme .................................................................................362

Mac OS X V10.3 ve Mac OS X V10.4 ile ilgili sorunlar .....................................................362

Sorun giderme araçları ......................................................................................................................364

Hepsi bir arada aygıt sayfaları ve raporları .......................................................................364

Demo sayfası ...................................................................................................364
Yapılandırma sayfası .......................................................................................364
Sarf Malzemeleri Durumu sayfası (HP LaserJet 3390/3392 hepsi bir
arada) ...............................................................................................................364

Faks raporları ....................................................................................................................365

Faks etkinlik günlüğü ........................................................................................366
Faks arama raporu ...........................................................................................366
Telefon defteri raporu .......................................................................................366
Fatura kodu raporu ...........................................................................................367

HP ToolboxFX ..................................................................................................................367

HP ToolboxFX yazılımını görmek için ..............................................................367
Sorun giderme sekmesi ...................................................................................367

Servis menüsü ..................................................................................................................369

Fabrika varsayılan ayarlarını geri yükleme ......................................................369
Kağıt yolunu temizleme ....................................................................................369
T.30 protokol izi ................................................................................................370
Arşiv yazdırma .................................................................................................370

Ek A Aksesuarlar ve sipariş verme bilgileri

Sarf malzemeleri ...............................................................................................................................372
Bellek (HP LaserJet 3390/3392 hepsi bir arada) ...............................................................................372
Kablo ve arabirim aksesuarları ..........................................................................................................372
Kağıt işleme aksesuarları (HP LaserJet 3390 hepsi bir arada) .........................................................372
Kullanıcı tarafından değiştirilebilen parçalar ......................................................................................373
Kağıt ve diğer yazdırma ortamları .....................................................................................................373
Ek belgeler ........................................................................................................................................375

Ek B Servis ve destek

Hewlett-Packard sınırlı garanti bildirimi .............................................................................................378
Yazdırma Kartuşu Sınırlı Garanti Bildirimi .........................................................................................379
Destek ve servisten yararlanma ........................................................................................................380
HP Müşteri Hizmetleri ........................................................................................................................380
Donanım servisi .................................................................................................................................381
Uzatılmış garanti ...............................................................................................................................381
Yazıcıyı yeniden paketlemek için talimatlar .......................................................................................382

Ek C Hepsi bir arada aygıt özellikleri

Fiziksel özellikler ...............................................................................................................................384
Elektrik özellikleri ...............................................................................................................................384
Güç tüketimi ......................................................................................................................................385
Çevresel özellikler .............................................................................................................................385
Akustik emisyon ................................................................................................................................386

Ek D Düzenleme bilgileri

FCC uyumluluğu ................................................................................................................................388

TRWW

xv

background image

Çevreci Ürün Yönetim programı ........................................................................................................389

Çevrenin korunması ..........................................................................................................389
Ozon üretimi .....................................................................................................................389
Güç tüketimi ......................................................................................................................389
HP LaserJet yazdırma sarf malzemeleri ...........................................................................390
Hollanda ............................................................................................................................391
Tayvan ..............................................................................................................................392
Avrupa Birliği'nde ev kullanıcılarının kullanılmayan cihazları atmalarıyla ilgili bilgi ..........392
Malzeme güvenliği bilgileri ................................................................................................392
Daha fazla bilgi için ...........................................................................................................393

Telefon Kullanımına İlişkin Tüketiciyi Koruma Yasası (ABD) ............................................................394
IC CS-03 gereksinimleri ....................................................................................................................395
AB telekom işletim bildirisi .................................................................................................................396
Yeni Zelanda telekom bildirileri .........................................................................................................396
Uyumluluk beyanı (HP LaserJet 3390, 3392, 3055 ve 3050) ............................................................397
Uyumluluk beyanı (HP LaserJet 3052) ..............................................................................................398
Ülkeye/bölgeye özgü güvenlik bildirimleri ..........................................................................................399

Laser safety statement .....................................................................................................399
Canadian DOC statement .................................................................................................399
Korean EMI statement ......................................................................................................399
Finnish laser statement .....................................................................................................400

Sözlük ...............................................................................................................................................................401

Dizin.................................................................................................................................................................405

xvi

TRWW

background image

1