HP LaserJet 3050 All in One Printer - UNIX sistemleri

background image

UNIX sistemleri

UNIX sistemlerinde DHCP'nin ayarlanması hakkında daha fazla bilgi için, BOOTPD man sayfasına
bakın. HP-UX sistemlerinde örnek bir DHCP yapılandırma dosyası (dhcptab) /etc dizininde bulunabilir.
Şu anda HP-UX, DHCP uygulamaları için Dinamik Etki Alanı Adı Hizmetleri (DDNS) sağlamadığından,
HP tüm baskı sunucusu kiralama sürelerini "infinite" değerine ayarlamanızı önerir. Bu da, baskı
sunucusu IP adreslerinin Dinamik Etki Alanı Adı Hizmetleri sağlanana kadar sabit kalmasını sağlar.

TRWW

DHCP'yi kullanma

163