HP LaserJet 3050 All in One Printer - LPD hakkında

background image

LPD hakkında

Satır yazıcı arka plan programı (LPD), çeşitli TCP/IP sistemlerine yüklenmiş olan satır yazıcı bekletme
hizmetleriyle ilgili protokollerden ve programlardan oluşur.

LPD kullanan hepsi bir arada aygıtınızda desteklenen en yaygın kullanıma sahip sistemlerden bazıları
şunlardır:

Berkeley tabanlı (BSD) UNIX sistemleri

HP-UX

Solaris

IBM AIX

Linux

Windows NT/2000/XP

Bu bölümdeki UNIX yapılandırma örneklerinde, BSD tabanlı UNIX sistemlerinin sözdizimi
gösterilmektedir. Sisteminizin sözdizimi farklı olabilir. Doğru sözdizimi için sistem belgelerinize bakın.

Not

LPD işlevi, RFC 1179 belgesine uygun tüm ana bilgisayar LPD uygulamalarıyla

kullanılabilir. Ancak, yazıcı bekletme dizinlerinin yapılandırılması işlemi farklı olabilir. Bu
sistemlerin yapılandırılmasıyla ilgili bilgi için sistem belgelerinize bakın.

LPD programları ve protokolü şunları içerir:

Tablo 9-6

LPD programları ve protokolleri

Program Adı

Programın Amacı

lpr

İşleri yazdırılmak üzere kuyruğa alır.

lpq

Baskı kuyruklarını görüntüler.

lprm

İşleri baskı kuyruklarından kaldırır.

lpc

Baskı kuyruklarını kontrol eder.

lpd

Belirtilen hepsi bir arada aygıt sisteme bağlı ise dosyaları tarar ve basar.

Belirtilen hepsi bir arada aygıt başka bir sisteme bağlıysa, bu işlem dosyaları yazdırılacakları
uzak sistemdeki bir LPD işlemine iletir.

172

Bölüm 9 Ağ üzerinde çalışma

TRWW