HP LaserJet 3050 All in One Printer - Bir test dosyası yazdırma

background image

Bir test dosyası yazdırma

Bir test dosyası yazdırmak için

Hepsi bir arada aygıt ve baskı sunucusu bağlantılarının hatasız olduğunu doğrulamak için bir test
dosyası yazdırın.

1.

UNIX sistem isteminde şunu yazın:

lpr -Pprinter_name file_name

Burada

printer_name

atanmış hepsi bir arada aygıtı,

file_name

ise yazdırılacak dosyayı

belirtir.

Örnekler (BSD tabanlı sistemler için):

PostScript Dosyası:

lpr -Praw1 psfile.ps

HP-UX sistemleri için

lpr -P

yerine

lp -d

öğesini koyun.

2.

Baskı durumunu öğrenmek için UNIX isteminde şunu yazın:

lpq -Pprinter_name

Burada

printer_name

atanmış hepsi bir arada aygıttır.

Örnekler (BSD tabanlı sistemler için):

lpq -Praw1

HP-UX sistemlerinde baskı durumunu öğrenmek için

lpq -P

yerine

lpstat

öğesini koyun.

Hepsi bir arada aygıtın LPD'yi kullanması için gereken yapılandırma işlemi böylece tamamlanır.

176

Bölüm 9 Ağ üzerinde çalışma

TRWW