HP LaserJet 3050 All in One Printer - Windows NT 4.0 sistemlerinde ağ hepsi bir arada aygıtı yapılandırma

background image

Windows NT 4.0 sistemlerinde ağ hepsi bir arada aygıtı yapılandırma

Windows NT 4.0 sistemlerinde ağ hepsi bir arada aygıtı yapılandırmak için

Windows NT 4.0 sisteminde aşağıdaki işlemleri yaparak hepsi bir arada aygıtı varsayılan yazıcı olarak
kurun.

1.

Start'ı tıklatın Settings'i seçin ve Printers'ı tıklatın. Printers penceresi açılır.

2.

Add Printer'ı çift tıklatın.

3.

My Computer'ı seçin ve sonra Next'i tıklatın.

4.

Add Port'u tıklatın.

5.

LPR Port'u seçin ve New Port'u tıklatın.

6.

Name or address of server providing lpd kutusuna hepsi bir arada aygıtın IP adresini veya DNS
adını yazın.

Not

NT istemcileri LPD yazdırma için yapılandırılmış olan NT sunucunun IP adresini veya

adını girebilirler.

7.

Söz konusu sunucu kutusundaki Name of printer or print queue bölümüne istediğiniz baskı
kuyruğunun adını yazın (küçük harflerle). Sonra, OK'i tıklatın.

8.

Portun, kullanılabilir portlar Add Printer listesinde seçili olduğundan emin olun ve sonra Next'i
tıklatın.

9.

Yapılandırmayı tamamlamak için ekrandaki yönergeleri uygulayın.