HP LaserJet 3050 All in One Printer - Hepsi bir arada aygıtı telefon hattına bağlama (HP LaserJet 3390/3392 hepsi bir arada)

background image

Hepsi bir arada aygıtı telefon hattına bağlama (HP LaserJet

3390/3392 hepsi bir arada)

Hepsi bir arada aygıtı iki telefon hattını kontrol eden bir girişe bağlamak için

Faks aramaları için ayrı, sesli aramalar için ayrı bir hattınız varsa, hepsi bir arada aygıtı tek veya ayrılmış
telefon girişine bağlamak için aşağıdaki adımları uygulayın.

1.

Telefon kablosu telefon prizine takılıysa, kabloyu prizden çıkarın ve kenara koyun.

2.

Dahili ayırıcısı olan bir telefon priziniz yoksa, telefon prizine harici bir Hat1/Hat2 ayırıcı takın (HP
LaserJet hepsi bir arada ile verilmez).

Not

İki farklı tür ayırıcı vardır: Paralel ayırıcılar ( "T" ayırıcılar da denir), tek bir telefon

hattını denetleyen bir priz için iki telefon hattı prizi sağlar; Hat1/Hat2 ayırıcılar, iki tek telefon
numarasını denetleyen bir priz için iki telefon hattı prizi sağlar.

Not

Tüm ayırıcılar hepsi bir arada aygıtla uyumlu değildir ve ayırıcıların kullanımı tüm

bölgelerde/ülkelerde desteklenmez.

3.

Hepsi bir arada aygıtın arkasındaki faks arabirimi portlarını bulun.

4.

Hepsi bir arada aygıtla birlikte verilen faks kablosunu alın ve bir ucunu hepsi bir arada aygıtın "hat"
portuna ("L" simgesiyle gösterilen port) takın.

Not

Hepsi bir arada aygıtın doğru çalıştığından emin olmak için hepsi bir arada aygıtla

birlikte gelen faks kablosunu kullanmalısınız.

5.

Faks kablosunun diğer ucunu, ayırıcının faks tarafındaki prize takın.

110

Bölüm 6 Faks

TRWW

background image

Not

Ayırıcının hangi tarafının faks numarası için olduğunu bilmiyorsanız, telefonu bir ayırıcı

prizine takın ve faks numarasını çevirin. Meşgul sinyali alıyorsanız, telefon ayırıcının faks tarafına
bağlıdır. Çalıyor sinyali alıyorsanız, telefon ayırıcının telefon tarafına bağlıdır.

Telefon hattına ek aygıtlar (telefon, telesekreter veya arayanı saptama aygıtı gibi) bağlamak isterseniz,
bkz:

Ek aygıtlar bağlama

.

Başka bir aygıt bağlamak istemiyorsanız, bkz.

Faks ayarlarını belirtme

TRWW

Faksınızı ayarlamanın diğer yolları

111