HP LaserJet 3050 All in One Printer - Aygıt bilgileri

background image

Aygıt bilgileri. Hepsi bir arada aygıt hakkında açıklama ve bağlantı kurulacak kişi gibi hepsi bir
arada ile ilgili bilgileri görüntülemenizi sağlar.

Kağıt işleme. Hepsi bir arada aygıtın, varsayılan kağıt boyutu ve kağıt türü gibi kağıt işleme
ayarlarını değiştirebilmenizi sağlar.

Baskı kalitesi. Hepsi bir arada aygıtın baskı kalitesi ayarlarını değiştirebilmenizi sağlar.

Kağıt türleri Hepsi bir arada aygıtın antetli, delikli veya parlak kağıt gibi her bir ortam türü için aygıt
modu ayarlarını değiştirebilmenizi sağlar.

Sistem ayarı. Hepsi bir arada aygıtın dili ve sıkışmayı giderme gibi sistem ayarlarını
değiştirebilmenizi sağlar.

Servis. Hepsi bir arada aygıtın bakımı için gerekli çeşitli yordamlara erişebilmenizi sağlar.

Aygıt yoklama. HP ToolboxFX yazılımının hepsi bir arada aygıttan hangi sıklıkta veri topladığını
belirleyen hepsi bir arada aygıtın yoklama ayarlarını değiştirir.

Ayarları kaydet/geri yükle. Hepsi bir arada aygıtın geçerli ayarlarını bilgisayarınızdaki bir dosyaya
kaydedebilmenizi sağlar Aynı ayarları başka hepsi bir aygıta yüklemek veya ayarları daha sonra
bu aygıta geri yüklemek için bu dosyayı kullanın.

Aygıt bilgileri

HP ToolboxFX Aygıt bilgileri sayfasında ileride başvurabilmeniz için hepsi bir arada aygıtınız hakkında
veri saklanır. Bu alanlara yazdığınız bilgiler Yapılandırma sayfasında görüntülenir. Bu alanlardan her
birine istediğiniz karakteri yazabilirsiniz.

Not

Değişikliklerinizin geçerli olması için Uygula'yı tıklatmanız gerekir.

280

Bölüm 12 Hepsi bir arada aygıtın yönetimi ve bakımı

TRWW