HP LaserJet 3050 All in One Printer - Macintosh Aygıtı Yapılandırma (Mac OS X V10.3 ve Mac OS X V10.4)

background image

Macintosh Aygıtı Yapılandırma (Mac OS X V10.3 ve

Mac OS X V10.4)

Macintosh Aygıtı Yapılandırma, hepsi bir arada aygıt ile ilgili bilgilere erişim olanağı sağlayan Web
tabanlı bir programdır (örneğin, sarf malzemeleri durumu ve hepsi bir arada aygıt ayarları hakkında
bilgi). Hepsi bir arada aygıtı bilgisayardan izlemek ve yönetmek için Macintosh Aygıtı Yapılandırma
yazılımını kullanın

Not

Macintosh Aygıtı Yapılandırma yazılımını kullanabilmek için tam bir yazılım yüklemesi

yapmanız gerekir.

Hepsi bir arada aygıtın durumunu kontrol edin ve bilgi sayfalarını yazdırın.

Hepsi bir arada aygıtın sistem ayarlarını kontrol edin ve değiştirin.

Varsayılan yazdırma ayarlarını kontrol edin.

Faks gönderme, faks alma, faks telefon defteri, hızlı arama ayarları ve faks raporları gibi faks
ayarlarını kontrol edin ve değiştirin.

IP yapılandırması, Gelişmiş, mDNS, SNMP, ağ yapılandırması ve parola gibi ağ ayarlarını kontrol
edin ve değiştirin.

Hepsi bir arada aygıt bilgisayarınıza veya ağa doğrudan bağlı olduğunda Macintosh Aygıtı Yapılandırma
yazılımını görüntüleyebilirsiniz.

Not

Macintosh Aygıtı Yapılandırma yazılımını açmak ve kullanmak için Internet erişiminizin

olması gerekmez.

Hepsi bir arada aygıt bilgisayara doğrudan bağlı olduğunda Macintosh Aygıtı Yapılandırma

yazılımını görüntülemek için

1.

Yükleme istasyonunda bulunan HP Yönlendirici simgesini tıklatarak HP Yönlendirici yazılımını
açın.

2.

HP Yönlendirici yazılımında Ayarlar'ı tıklatın.

3.

Tarayıcıda Macintosh Aygıtı Yapılandırma ana sayfasını açmak için Aygıtı yapılandır'ı seçin.

Hepsi bir arada aygıt bir ağa bağlı olduğunda Macintosh Aygıtı Yapılandırma yazılımını

görüntülemek için

1.

Aşağıdaki desteklenen Web tarayıcılarından birini açın:

Safari 1.2 veya üstü

Microsoft Internet Explorer 5.0 veya üstü

Netscape Navigator 4.75 veya üstü

Opera 6.05 veya üstü

2.

Macintosh Aygıtı Yapılandırma ana sayfasını açmak için Web tarayıcıya hepsi bir arada aygıtın IP
adresini girin.

284

Bölüm 12 Hepsi bir arada aygıtın yönetimi ve bakımı

TRWW