HP LaserJet 3050 All in One Printer - Kontrol paneli

background image

Kontrol paneli

2

3

5

4

1

1

Faks denetimleri (yalnızca HP LaserJet 3055 hepsi bir arada; HP LaserJet 3052 hepsi bir arada ürününde faks
denetimleri yoktur).
En çok kullanılan faks ayarlarını değiştirmek için faks denetimlerini kullanın. Faks kontrollerinin
kullanımı hakkında bilgi için bkz.

Faks

.

2

Alfanümerik düğmeler. Hepsi bir arada aygıtın kontrol paneli ekranına veri girmek ve faks göndereceğiniz telefon
numaralarını aramak için alfanümerik düğmeleri kullanın. Alfanümerik tuş karakterlerini kullanma hakkında bilgi için bkz.

Faks

.

3

Menü ve iptal denetimleri. Menü seçeneklerini belirlemek, hepsi bir arada aygıt durumunu saptamak ve yapılmakta olan
işi iptal etmek için bu denetimleri kullanın.

4

Kopyalama denetimleri. Yaygın olarak kullanılan varsayılan ayarları değiştirmek ve kopyalamaya başlamak için bu
denetimleri kullanın. Kopyalama yönergeleri için bkz.

Kopyalama

.

5

Tarama denetimleri. E-postaya veya klasöre taramak için bu denetimleri kullanın. Tarama yönergeleri için bkz.

Tarama

.

10

Bölüm 1 Hepsi bir arada aygıt ile ilgili temel bilgiler

TRWW