HP LaserJet 3050 All in One Printer - Grup arama girişlerini programlamak için

background image

Grup arama girişlerini programlamak için

1.

Gruba dahil etmek istediğiniz her faks numarasına bir hızlı arama girişi atayın. (Yönergeler için
bkz.

Hızlı arama girişlerini ve tek dokunmalı tuşları programlamak veya düzenlemek için

.)

2.

Hepsi bir arada aygıtın kontrol panelinde

Menü

düğmesine basın.

3.

Faks ayarı öğesini seçmek için

<

veya

>

düğmesini kullanın ve ardından düğmesine basın.

4.

Telefon Defteri öğesini seçmek için düğmesine basın.

5.

Grup ayarı öğesini seçmek için

<

veya

>

düğmesini kullanın ve ardından düğmesine basın.

6.

Grup ekle/dznle öğesini seçmek için

<

veya

>

düğmesini kullanın ve ardından düğmesine basın.

7.

Bu grupla ilişkilendirmek istediğiniz numarayı girmek için alfanümerik düğmeleri kullanın ve sonra

düğmesine basın. 1 - 10, 1 - 12 veya 1 - 16 arasından seçim yapılması da grubun ilgili tek

dokunmalı tuşla ilişkilendirilmesini sağlar.

8.

Grup için bir ad girmek üzere alfanümerik düğmeleri kullanın ve sonra düğmesine basın.

9.

Tek dokunmalı bir tuşa basın ve ardından eklemeyi onaylamak için düğmesine yeniden basın.
Eklemek istediğiniz her grup üyesi için bu adımı yineleyin.

-veya-

Telefon Defteri'ni seçin ve ardından eklemek istediğiniz grup üyesine ait hızlı arama girişini seçin.
Eklemeyi onaylamak için düğmesine basın. Eklemek istediğiniz her grup üyesi için bu adımı
yineleyin.

10.

Bitirince düğmesine basın.

11.

Atanacak başka grup arama girişleriniz varsa, düğmesine basın ve sonra 1 - 10 arasındaki
adımları yineleyin.

218

Bölüm 11 Nasıl yapılır?

TRWW