HP LaserJet 3050 All in One Printer - Kart yönergeleri

background image

Kart yönergeleri

Kenar boşluklarını kenarlardan en az 2 mm uzakta olacak şekilde ayarlayın.

TRWW

Ortam kullanmayla ilgili talimatlar

29