HP LaserJet 3050 All in One Printer - Görüntü sorunları

background image

Görüntü sorunları

Sorun

Nedeni

Çözüm

Görüntüler eksik veya soluk.

Yazdırma kartuşunun toner seviyesi az
olabilir.

Yazdırma kartuşunu değiştirin. Bkz.

Yazdırma kartuşunu temizleme

.

Orijinalin kalitesi düşük olabilir.

Orijinaliniz çok açıksa veya zarar
görmüşse, kontrastı ayarlasanız bile
kopyanın kalitesi düzelmeyebilir.
Mümkünse, daha iyi durumda bir orijinal
belge bulun.

Orijinalin fonu renkli olabilir.

Renkli fonlar, ön alandaki görüntülerin
fona karışmasına neden olabilir veya fon
farklı bir gölgeyle görünebilir.
Mümkünse, fonu renkli olmayan bir
orijinal belgeyi kullanın.

Kopyada dikey beyaz veya soluk şeritler
var.

Ortam, HP özelliklerine uygun
olmayabilir.

HP özelliklerine uygun ortam kullanın.
Bkz.

Ortam özellikleri

.

Yazdırma kartuşunun toner seviyesi az
olabilir.

Yazdırma kartuşunu değiştirin. Bkz.

Yazdırma kartuşunu temizleme

.

Kopyada istenmeyen çizgiler var.

Tepsi 1 (HP LaserJet 3050/3052/3055
hepsi bir arada) veya tepsi 2

Tepsinin yerine oturduğundan emin olun.

TRWW

Kopyalama sorunları

351

background image

Sorun

Nedeni

Çözüm

(HP LaserJet 3390/3392 hepsi bir arada)
doğru takılmamış olabilir.

Flatbed tarayıcı veya OBB camı kirli
olabilir.

Flatbed tarayıcıyı veya OBB camını
temizleyin. Bkz.

Tarayıcı camını

temizlemek için (HP LaserJet
3052/3055/3390/3392 hepsi bir arada)

.

Yazdırma kartuşu içindeki ışığa duyarlı
tambur çizilmiş olabilir.

Yeni bir HP yazdırma kartuşu takın. Bkz.

Yazdırma kartuşunu temizleme

.

Kopyada siyah noktalar veya çizgiler var. Otomatik belge besleyicide (OBB) veya

flatbed tarayıcıda mürekkep, zamk, silici
sıvı veya istenmeyen bir madde olabilir.

Hepsi bir arada aygıtı temizleyin. Bkz.

Hepsi bir arada aygıtı temizleme

.

Kopyalar çok açık veya koyu.

Yazıcı sürücüsü veya hepsi bir arada
aygıtın yazılım ayarları doğru
olmayabilir.

Kalite ayarlarının doğru olduğundan
emin olun. Bkz.

Kopya kalitesini

ayarlama

.

Ayarları değiştirme konusunda daha
fazla bilgi için hepsi bir arada aygıtın
yazılım Yardımı'na bakın.

Metin net değil.

Yazıcı sürücüsü veya hepsi bir arada
aygıtın yazılım ayarları doğru
olmayabilir.

Kalite ayarlarının doğru olduğundan
emin olun. Bkz.

Kopya kalitesini

ayarlama

.

Ayarları değiştirme konusunda daha
fazla bilgi için hepsi bir arada aygıtın
yazılım Yardımı'na bakın.