HP LaserJet 3050 All in One Printer - Mac OS X V10.3 ve Mac OS X V10.4 ile ilgili sorunlar

background image

Mac OS X V10.3 ve Mac OS X V10.4 ile ilgili sorunlar

Tablo 13-4

Mac OS X V10.3 ve Mac OS X V10.4 ile ilgili sorunlar

Yazıcı sürücüsü Baskı Merkezi'nde listelenmiyor.

Neden

Çözüm

Hepsi bir arada aygıt yazılımı yüklenmemiş veya hatalı yüklenmiş
olabilir.

PPD'nin aşağıdaki sabit sürücü klasöründe bulunduğundan emin
olun.

Library/Printers/PPDs/Contents/Resources/

<lang>.lproj

, burada “<lang>” kullandığınız dile ait iki harfli dil

kodunu gösterir. Gerekirse, yazılımı yeniden yükleyin. Yönergeler için
başlangıç kılavuzuna bakın.

Postscript Yazıcı Açıklaması (PPD) dosyası bozuk.

PPD dosyasını aşağıdaki sabit disk klasöründen silin:

Library/

Printers/PPDs/Contents/Resources/<lang>.lproj

,

burada “<lang>” kullandığınız dile ait iki harfli dil kodunu gösterir.
Yazılımı yeniden yükleyin. Yönergeler için başlangıç kılavuzuna
bakın.

Hepsi bir arada aygıtın adı, IP adresi veya “rendezvous” ya da “bonjours” ana bilgisayar adı baskı merkezindeki yazıcı listesi
kutusunda görüntülenmiyor.

Neden

Çözüm

Hepsi bir arada aygıt hazır olmayabilir.

Kabloların doğru bağlandığından, hepsi bir arada aygıtın açık
olduğundan ve ışığının yandığından emin olun. Bir USB veya
Ethernet hub üzerinden bağlanıyorsanız, bilgisayara doğrudan
bağlanmayı veya farklı bir port kullanmayı deneyin.

Hepsi bir arada aygıtın adı, IP adresi veya "rendezvous" ya da
"bonjours" ana bilgisayar adı yanlış.

Bir yapılandırma sayfası yazdırarak, hepsi bir arada aygıtın adını, IP
adresi veya "rendezvous" ya da "bonjours" ana bilgisayar adını
kontrol edin. Bkz.

Yapılandırma sayfası

. Yapılandırma sayfasındaki

adın, IP adresin veya "rendezvous" ya da "bonjours" ana bilgisayar
adının, Baskı Merkezi'ndeki hepsi bir arada aygıtın adıyla, IP
adresiyle veya "rendezvous" ya da "bonjours" ana bilgisayar adıyla
eşleştiğinden emin olun.

Arabirim kablosu bozuk veya kalitesi düşük olabilir.

Arabirim kablosunu değiştirin. İyi kaliteli bir kablo kullanmaya dikkat
edin.

Yazdırma işi istediğiniz yazıcıya gönderilmedi.

Neden

Çözüm

Yazdırma kuyruğu durdurulmuş olabilir.

Yazdırma kuyruğunu yeniden başlatın. Print monitor'u açın ve Start
Jobs
'u seçin.

Hepsi bir arada aygıtın adı veya IP adresi yanlış. Gönderdiğiniz baskı
işini aynı veya benzer bir ada, IP adresine veya "rendezvous" ya da
"bonjours" ana bilgisayar adına sahip başka bir yazıcı almış olabilir.

Bir yapılandırma sayfası yazdırarak, hepsi bir arada aygıtın adını, IP
adresi veya "rendezvous" ya da "bonjours" ana bilgisayar adını
kontrol edin. Bkz.

Yapılandırma sayfası

. Yapılandırma sayfasındaki

adın, IP adresin veya "rendezvous" ya da "bonjours" ana bilgisayar
adının, Baskı Merkezi'ndeki hepsi bir arada aygıtın adıyla, IP
adresiyle veya "rendezvous" ya da "bonjours" ana bilgisayar adıyla
eşleştiğinden emin olun.

362

Bölüm 13 Sorun Giderme

TRWW

background image

EPS (Encapsulated PostScript) dosyası doğru yazı tipleriyle basılmıyor.

Neden

Çözüm

Bu sorun bazı programlarda oluşabilir.

Yazdırmaya başlamadan önce, EPS dosyasında bulunan yazı
tiplerini hepsi bir arada aygıta indirmeyi deneyin.

Dosyayı ikili kodlama yerine ASCII biçiminde gönderin.

Üçüncü taraf USB kartından baskı yapılamıyor.

Neden

Çözüm

Bu hata USB yazıcı yazılımı yüklü olmadığında oluşur.

Diğer USB kartlarını eklerken, Apple USB Adapter Card Support
yazılımı gerekebilir. Bu yazılımın en güncel sürümünü Apple web
sitesinden edinebilirsiniz.

Bir USB kablosuyla bağlandığında, sürücü seçildikten sonra hepsi bir arada aygıt Macintosh Baskı Merkezi'nde görüntülenmez.

Neden

Çözüm

Bu sorun bir yazılım veya donanım bileşeninden kaynaklanır.

Yazılım sorunlarının giderilmesi

Macintosh'unuzun USB'yi destekleyip desteklemediğini
denetleyin.

Macintosh işletim sisteminizin Mac OS X V10.3 veya Mac OS X
V10.4 olduğundan emin olun.

Macintosh'unuzda uygun bir Apple USB yazılımı
bulunduğundan emin olun.

Donanım sorunlarının giderilmesi

Hepsi bir arada aygıtın açık olduğundan emin olun.

USB kablosunun doğru bağlanıp bağlanmadığını kontrol edin.

Yüksek hızlı uygun USB kablosunu kullandığınızdan emin olun.

Zincirden güç çeken çok fazla sayıda USB aygıtı olmadığından
emin olun. Zincirdeki tüm aygıtların bağlantısını kesin ve
kabloyu doğrudan ana bilgisayardaki USB porta takın.

Zincirin bir sırasında güç verilmeyen ikiden fazla USB hub olup
olmadığını kontrol edin. Zincirdeki tüm aygıtların bağlantısını
kesin ve kabloyu doğrudan ana bilgisayardaki USB porta takın.

Not

iMac klavyesi güç verilmeyen bir USB hub'dır.

Tablo 13-4

Mac OS X V10.3 ve Mac OS X V10.4 ile ilgili sorunlar (devam)

TRWW

Sık karşılaşılan Macintosh sorunlarını giderme

363