HP LaserJet 3050 All in One Printer - Sorun giderme denetim listesi

background image

Sorun giderme denetim listesi

Hepsi bir arada aygıtla ilgili bir sorunu gidermeye çalışırken aşağıdaki adımları uygulayın.

Adım
numarası

Doğrulama adımı

Olası sorunlar

Çözümler

1

Güç açık mı?

Hepsi bir arada aygıt
topraklanmış bir güç kaynağına
bağlanıp açıldığında, kontrol
panelinde üretici yazılımı
kodunun yüklenmekte
olduğunu belirten hareketli
imleçlerle birlikte Hewlett
Packard
iletisi görüntülenir ve
ana motor yaklaşık 45 - 60
saniye süreyle döner. Üretici
yazılımının yüklenmesi
tamamlandığında, kontrol
paneli ekranında Tarayıcı
lambası ısınıyor
iletisi
görüntülenebilir ve tarayıcı
kafası 10-15 saniye süreyle
ileri geri hareket eder. Tarayıcı
kapağını kaldırırsanız tarayıcı
lambasının yandığını
görürsünüz. Bu sürenin sonuna
doğru, otomatik belge besleyici
(OBB) motoru yaklaşık iki
saniye boyunca çalışır.

Güç kaynağı, kablo, düğme veya sigortadaki
bir hatadan dolayı güç gelmiyor.

1.

Hepsi bir arada aygıtın prize takılı
olduğundan emin olun.

2.

Güç kablosunun bozuk olmadığından
ve açma/kapama düğmesinin açık
olduğundan emin olun.

3.

Hepsi bir arada aygıtı doğrudan
elektrik prizine veya farklı bir prize
takarak güç kaynağını denetleyin.

Motor dönmüyor.

1.

Füzer ambalaj kilitlerinin çıkarılmış
olduğundan emin olun. Daha fazla bilgi
için Başlangıç Kılavuzu'na bakın.

2.

Arka kapağı açıp kapatarak,
HP LaserJet 3390/3392 hepsi bir
arada hepsi bir arada aygıtın
üzerindeki füzer kilitlerinin kilitli
konumunda olduğundan emin olun.

3.

Yazdırma kartuşunun doğru
takıldığından emin olun. (Bkz.

HP ToolboxFX

.) Kartuşu çıkarmak ve

değiştirmek için kontrol panelindeki
yönergeleri uygulayın.

4.

Üst kapağın kapalı olduğundan emin
olun.

OBB motoru dönmüyor.

OBB kapağını açın ve OBB'nin içindeki
turuncu ambalaj bandını çıkarın.

OBB kablosunun tarayıcıya doğru
bağlanmış olduğundan emin olun. Bkz.

HP LaserJet 3390/3392 hepsi bir arada
aygıttaki otomatik belge besleyiciyi (OBB)
değiştirme

.

OBB motoru hâlâ dönmüyorsa OBB'yi
değiştirin. Bkz.

HP LaserJet 3390/3392

hepsi bir arada aygıttaki otomatik belge
besleyiciyi (OBB) değiştirme

.

Tarayıcı lambası yanmıyor.

Tarayıcı lambası yanmıyorsa HP Müşteri
Hizmetleri ile bağlantı kurun.

HP Müşteri

Hizmetleri

bölümüne veya hepsi bir arada

aygıtın kutusuyla birlikte gelen destek
broşürüne bakın.

2

Hepsi bir arada aygıtın
kontrol panelinde
Hazır iletisi
görüntüleniyor mu?

Kontrol paneli herhangi bir hata
iletisi görüntülenmeden
çalışıyor olmalıdır.

Kontrol panelinde bir hata görüntüleniyor.

Hatayı düzeltmenize yardımcı olacak genel
iletilerin listesi için bkz.

Kontrol paneli iletileri

.

Hata devam ederse, HP Müşteri Hizmetleri
ile bağlantı kurun.

HP Müşteri Hizmetleri

bölümüne veya hepsi bir arada aygıtın

306

Bölüm 13 Sorun Giderme

TRWW

background image

Adım
numarası

Doğrulama adımı

Olası sorunlar

Çözümler

kutusuyla birlikte gelen destek broşürüne
bakın.

3

Bilgi sayfaları yazdırılıyor
mu?

Bir Yapılandırma sayfası
yazdırın. Bkz.

Yapılandırma

sayfası

.

Kontrol paneli ekranında bir hata iletisi
görüntüleniyor.

Hatayı düzeltmenize yardımcı olacak genel
iletilerin listesi için bkz.

Kontrol paneli iletileri

.

Ortam, hepsi bir arada aygıtın kağıt yolunda
düzgün bir şekilde ilerlemiyor.

Ortamın, HP özelliklerine uygun
olduğundan emin olun. Bkz.

Ortam

özellikleri

Kağıt yolunu temizleyin. Bkz.

Kağıt yolunu

temizleme

.

Düşük baskı kalitesi.

Bkz.

Baskı kalitesi sorunları

.

Hata devam ederse, HP Müşteri Hizmetleri
ile bağlantı kurun.

HP Müşteri Hizmetleri

bölümüne veya hepsi bir arada aygıtın
kutusuyla birlikte gelen destek broşürüne
bakın.

4

Hepsi bir arada aygıt
kopyalama yapıyor mu?

Yapılandırma sayfasını
OBB'ye yerleştirin ve
kopyalayın. Rapor OBB'den
düzgün bir şekilde beslenmeli
ve kopyalar baskı kalitesi
sorunu olmadan
yazdırılmalıdır. Flatbed'i
kullanarak da kopyalama
yapın.

OBB'den kopyalama kalitesi düşük.

1.

Dahili testlerde ve flatbed'den yapılan
kopyalama işlemlerinde baskı kalitesi
kabul edilebilir düzeydeyse, OBB
tarama şeridini temizleyin. Bkz.

Tarayıcı camını temizlemek için
(HP LaserJet 3052/3055/3390/3392
hepsi bir arada)

.

2.

OBB zarar gördüyse değiştirin. Bkz.

HP LaserJet 3390/3392 hepsi bir
arada aygıttaki otomatik belge
besleyiciyi (OBB) değiştirme

.

Ortam, OBB yolunda düzgün bir şekilde
ilerlemiyor.

1.

OBB'deki ortamın OBB özelliklerine
uygun olduğundan emin olun. Bkz.

Tablo 3-6 Otomatik belge besleyici
(OBB) özellikleri, HP LaserJet 3050
hepsi bir arada

.

2.

HP LaserJet 3052/3055/3390/3392
hepsi bir arada aygıtın üzerindeki OBB
alma silindirini ve OBB ayırma
tablasını temizleyin. Bkz.

Otomatik

belge besleyici (OBB) alma silindiri
aksamını temizlemek için
(HP LaserJet 3052/3055/3390/3392
hepsi bir arada)

.

3.

Sorun devam ederse OBB alma
silindirini değiştirin. Bkz.

Otomatik

belge besleyici (OBB) alma silindiri ve
yükleme kolu aksamını değiştirme
(HP LaserJet 3052/3055/3390/3392
hepsi bir arada)

.

4.

Sorun devam ederse OBB'yi değiştirin.
Bkz.

HP LaserJet 3390/3392 hepsi bir

arada aygıttaki otomatik belge
besleyiciyi (OBB) değiştirme

.

TRWW

Sorun giderme denetim listesi

307

background image

Adım
numarası

Doğrulama adımı

Olası sorunlar

Çözümler

Flatbed'den kopyalama kalitesi düşük.

1.

Dahili testlerde ve OBB'den yapılan
kopyalama işlemlerinde baskı kalitesi
kabul edilebilir düzeydeyse flatbed
camını temizleyin. Bkz.

Tarayıcı

camını temizlemek için (HP LaserJet
3052/3055/3390/3392 hepsi bir arada)

.

2.

Bakım yaptıktan sonra sorun devam
ederse bkz.

Kopyalama sorunları

.

Hata devam ederse, HP Müşteri Hizmetleri ile bağlantı kurun.

HP Müşteri Hizmetleri

bölümüne veya hepsi bir arada aygıtın kutusuyla birlikte gelen destek broşürüne bakın.

5

Hepsi bir arada aygıt faks
gönderiyor mu?

Telefon hattını bağlayın ve
çevir sesinin olduğunu
doğrulamak için

Faksı Başlat

düğmesine basın (gerekirse,
ahizeyi kullanın). Faks
göndermeyi deneyin.

Telefon hattı kullanım dışı veya hepsi bir
arada aygıt telefon hattına bağlı değil.

Hepsi bir arada aygıtın, çalıştığını bildiğiniz
bir telefon hattına bağlanmış olduğundan
emin olun.

Telefon kablosu hatalı veya yanlış
konnektöre takıldı.

1.

Telefon kablosunu diğer konnektöre
takmayı deneyin.

2.

Yeni bir telefon kablosu kullanmayı
deneyin.

Faks numarası hatalı veya eksik.

Faks numarasını kontrol edin ve numarayı
doğru ve eksiksiz olarak yeniden girin.

Hepsi bir arada aygıtın faks ayarları hatalı.

Hepsi bir arada aygıtın faks ayarlarını
inceleyin ve sıfırlayın. Bkz.

Faks

.

Hata devam ederse, HP Müşteri Hizmetleri
ile bağlantı kurun.

HP Müşteri Hizmetleri

bölümüne veya hepsi bir arada aygıtın
kutusuyla birlikte gelen destek broşürüne
bakın.

Gönderilen faks eksik veya kalitesi düşük.

Bkz.

Faks sorunları

.

6

Hepsi bir arada aygıt faks
alıyor mu?

Hepsi bir arada aygıta faks
göndermek için başka bir faks
makinesi kullanın.

Çok sayıda telefon aygıtı bağlı veya telefon
aygıtları doğru sırada bağlı değil.

HP LaserJet 3390/3392 hepsi bir arada
aygıtın telefon hattına bağlı tek aygıt
olduğundan emin olun ve faks almayı
yeniden deneyin.

Hepsi bir arada aygıtın faks ayarları hatalı.

Hepsi bir arada aygıtın faks ayarlarını
inceleyin ve sıfırlayın. Bkz.

Faks

Hata devam ederse, HP Müşteri Hizmetleri ile bağlantı kurun.

HP Müşteri Hizmetleri

bölümüne veya hepsi bir arada aygıtın kutusuyla birlikte gelen destek broşürüne bakın.

7

Hepsi bir arada aygıt
bilgisayardan yazdırıyor
mu?

Ağ kablosunu veya USB
kablosunu hepsi bir arada
aygıta ve bilgisayara bağlayın.
Sözcük işlemci bir uygulamayı
kullanarak hepsi bir arada
aygıta baskı işi gönderin.

Yazılım doğru yüklenmedi veya yazılım
yükleme işlemi sırasında bir hata oluştu.

Hepsi bir arada aygıtın yazılımını kaldırın ve
yeniden yükleyin. Doğru yükleme yordamını
ve doğru port ayarını kullandığınızdan emin
olun.

Kablo doğru bağlanmadı.

Kabloyu yeniden bağlayın.

Yanlış bir sürücü seçildi.

Uygun sürücüyü seçin.

USB porta başka aygıtlar bağlı.

Diğer aygıtları çıkarın ve yeniden
yazdırmayı deneyin.

Microsoft Windows'ta bir port sürücüsü
sorunu var.

Hepsi bir arada aygıtın yazılımını kaldırın ve
yeniden yükleyin. Doğru yükleme yordamını
ve doğru port ayarını kullandığınızdan emin
olun.

308

Bölüm 13 Sorun Giderme

TRWW

background image

Adım
numarası

Doğrulama adımı

Olası sorunlar

Çözümler

Hata devam ederse, HP Müşteri Hizmetleri ile bağlantı kurun.

HP Müşteri Hizmetleri

bölümüne veya hepsi bir arada aygıtın kutusuyla birlikte gelen destek broşürüne bakın.

8

Hepsi bir arada aygıt
bilgisayara tarama yapıyor
mu?

Bilgisayarınızdaki temel bir
masaüstü yazılımından bir
tarama işlemi başlatın.

Kablo doğru bağlanmadı.

Kabloyu yeniden bağlayın.

Yazılım doğru yüklenmedi veya yazılım
yükleme işlemi sırasında bir hata oluştu.

Hepsi bir arada aygıtın yazılımını kaldırın ve
yeniden yükleyin. Doğru yükleme yordamını
ve doğru port ayarını kullandığınızdan emin
olun.

Hata devam ederse, hepsi bir arada aygıtı kapatıp yeniden açın.

Hata hâlâ devam ederse, HP Müşteri Hizmetleri ile bağlantı kurun.

HP Müşteri Hizmetleri

bölümüne veya hepsi bir arada aygıtın kutusuyla birlikte gelen destek broşürüne bakın.

TRWW

Sorun giderme denetim listesi

309