HP LaserJet 3050 All in One Printer - Yazdırma ortamı sorunlarını çözme

background image

Yazdırma ortamı sorunlarını çözme

Aşağıdaki ortam sorunları baskı kalitesinde sapmalara, kağıt sıkışmasına ve hatta hepsi bir arada
aygıtın zarar görmesine neden olabilir.

Sorun

Nedeni

Çözüm

Baskı kalitesi düşük veya toner
yapışmıyor

Kağıt çok nemli, çok pürüzlü, çok ağır,
çok pürüzsüz veya kabartmalı ya da
bozuk bir kağıt destesinden alınmış.

Başka türde, 100 - 250 Sheffield, % 4 - 6
nem içerikli kağıt kullanmayı deneyin.

Eksiklikler, sıkışma veya kıvrılma.

Kağıt doğru şekilde saklanmamış
olabilir.

Kağıdı düz olarak, nem geçirmeyen
ambalajında saklayın.

Kağıdın bir tarafı diğerinden farklı.

Kağıdı ters çevirin.

Çok fazla kıvrılma

Kağıt çok nemli, gren yönü yanlış veya
gren yapısı eksik

Arka çıkış tepsisini açın veya uzun grenli
kağıt kullanın.

Kağıdın bir tarafı diğerinden farklı.

Kağıdı ters çevirin.

Sıkışma, hepsi bir arada aygıt zarar
görmüş

Kağıtta kesikler veya delikler var.

Kesik veya delik olmayan kağıt kullanın.

Beslemeyle ilgili sorunlar

Kağıdın kenarları düzgün değil.

Lazer yazıcılar için üretilmiş yüksek
kaliteli kağıt kullanın.

Kağıdın bir tarafı diğerinden farklı.

Kağıdı ters çevirin.

Kağıt çok nemli, çok pürüzlü, çok ağır
veya çok pürüzsüz, gren yönü yanlış
veya gren yapısı eksik, kabartmalı ya da
bozuk bir kağıt destesinden alınmış.

Başka türde, 100 - 250 Sheffield, % 4 - 6
nem içerikli kağıt kullanmayı deneyin.

Arka çıkış tepsisini açın veya uzun grenli
kağıt kullanın.

TRWW

Yazdırma sorunları

341

background image

Sorun

Nedeni

Çözüm

Eğri (çarpık) yazdırılıyor

Ortam kılavuzları doğru ayarlanmamış
olabilir.

Giriş tepsisinden tüm ortamları çıkarın,
yığını düzeltin ve ortamı giriş tepsisine
yeniden yerleştirin. Ortam kılavuzlarını,
kullandığınız ortamın genişliğine ve
uzunluğuna göre ayarlayın ve yeniden
yazdırmayı deneyin.

Bir seferde birden fazla sayfa besleniyor. Ortam tepsisi aşırı yüklenmiş olabilir.

Tepsiden ortamın bir kısmını çıkarın.
Bkz.

Giriş tepsilerine ortam yerleştirme

.

Ortam kırışmış, katlanmış veya zarar
görmüş olabilir.

Ortamın kırışmamış, katlanmamış veya
zarar görmemiş olduğundan emin olun.
Yeni veya farklı bir paketten aldığınız
ortama yazdırmayı deneyin.

Hepsi bir arada aygıt ortam giriş
tepsisinden ortamı çekmiyor.

Hepsi bir arada aygıt elle besleme
modunda olabilir.

Hepsi bir arada aygıtın kontrol
paneli ekranında Elle besleme
görüntüleniyorsa, işi yazdırmak için

düğmesine basın.

Hepsi bir arada aygıtın elle besleme
modunda olmadığından emin olun
ve işinizi yeniden yazdırın.

Alma silindiri kirli veya zarar görmüş
olabilir.

HP Müşteri Hizmetleri ile bağlantı kurun.

HP Müşteri Hizmetleri

bölümüne veya

hepsi bir arada aygıtın kutusuyla birlikte
gelen destek broşürüne bakın.

Tepsi 2'deki veya isteğe bağlı tepsi 3'teki
(yalnızca HP LaserJet 3390/3392 hepsi
bir arada) kağıt uzunluğu ayarlama
denetimi, ortam boyutunu geçecek
şekilde ayarlanmış.

Kağıt uzunluğunu ayarlama denetimini
doğru uzunlukta ayarlayın.